Wszystkie artykuły

  Szkolenie BHP 20.04.2015
  Pierwsza pomoc przedmedyczna – jak szkolić
  Przepisy z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy nakładają na pracodawców obowiązek zagwarantowania sprawnie działającego systemu pierwszej pomocy. Dlatego muszą przede wszystkim wyznaczyć pracowników udzielających pierwszej pomocy oraz ich odpowiednio przeszkolić. Poza szkoleniami specjalistycznymi przeznaczonymi dla wybranych pracowników, elementy pierwszej pomocy znajdują się w ...

  Szkolenie BHP 16.01.2015
  Szkolenie bhp w czasie zwolnienia lekarskiego
  W trakcie zwolnienia lekarskiego pracownik może brać udział w szkoleniu bhp pod warunkiem, że uzyskał zgodę pracodawcy i jego obecność na szkoleniu nie jest sprzeczna z zaleceniami lekarza. Szkolenia bhp są obowiązkowe dla wszystkich pracowników.Istotą zwolnienia lekarskiego jest stwierdzenie czasowej niezdolności pracownika do pracy. Potwierdzona choroba pracownika jest jedną z przyczyn ...

  Szkolenie BHP 08.05.2014
  Z tremą da się skutecznie walczyć
  Trema, stres, niepokój czy lęk to zjawiska znane każdemu. Towarzyszą nam przez całe życie. Uczucia te pojawiają się głównie przed publicznym wystąpieniem i w jego trakcie. Nie byłoby może w tym nic niepokojącego, gdyby nie fakt, że trema jest dla nas nieprzyjemnym wrażeniem. Jednoznacznie budzi negatywne skojarzenia. Bywa postrzegana jako destrukcyjna siła hamująca naszą energię ...

  Szkolenie BHP 29.04.2014
  Szkolenie bhp bezrobotnych nie będzie uznane przez przyszłego pracodawcę
  Urząd pracy może zlecić firmie przeszkolenie osób bezrobotnych w zakresie bhp. Jednak szkolenie takie nie może być uznane za wypełnienie obowiązku przyszłego pracodawcy dotyczącego przeprowadzenia szkoleń wstępnych ogólnych nowo zatrudnianych pracowników.Zgodnie z obowiązującymi przepisami wszystkie osoby przyjmowane do pracy z zastrzeżeniem osób podejmujących pracę na tym samym ...

  Szkolenie BHP 25.04.2014
  Specjalne uprawnienia do obsługi maszyn roboczych (ładowarek)
  Operatorowi ładowarek jednonaczyniowych oraz sztaplarek nie wystarczą uprawnienia dla operatorów wózków jezdniowych z napędem silnikowym, w tym wózków podnośnikowych i unoszących. Powinien odbyć dodatkowy kurs dla operatorów ładowarek.Do obsługi maszyn roboczych (w tym ładowarek) wymagane są uprawnienia wydawane na podstawie rozporządzenia ministra gospodarki z 20 września 2001 r. ...

  Szkolenie BHP 25.04.2014
  Szkolenie okresowe BHP prowadzone w ramach zajęć dodatkowych
  Pracownik służby BHP wykonujący pracę w zakładzie pracy zatrudniającym powyżej 600 pracowników może prowadzić szkolenia okresowe bhp poza normalnym czasem pracy i nie jest do tego konieczne posiadanie uprawnień pedagogicznych.Przede wszystkim należy wskazać, że służba bhp w zakładzie pracy pełni funkcje doradcze i kontrolne. Wyczerpujący zakres działań oraz uprawnień tej służby ...

  Szkolenie BHP 25.04.2014
  Do obsługi autoklawu medycznego nie trzeba mieć uprawnień SEP
  Pracownicy laboratorium, którzy obsługują autoklaw parowy o pojemności 80 litrów powinni przejść szkolenie umożliwiające obsługę takiego urządzenia. Przy obsłudze autoklawu medycznego nie są wymagane uprawnienia SEP.Obok obowiązkowych szkoleń z zakresu bhp wystarczające jest przeszkolenie pracownika przez osobę kierującą pracownikami w ramach instruktażu stanowiskowego, a także, ...

  Szkolenie BHP 17.04.2014
  Szkolenie bez stresu, czyli jak opanować nerwy przed wystąpieniem
  Stres jak wiadomo, jest bardzo często czynnikiem demotywującym, mającym negatywny wpływ na nasze zachowanie oraz samopoczucie. Jednak nie wszyscy wiedzą, że ten negatywny stan, przysparzający wielu problemów, może w pewnych okolicznościach stać się naszym sprzymierzeńcem i motywować do kreatywnego działania.Zapewne większość osób w ciągu swojego życia odczuwała lub będzie odczuwać ...

  Szkolenie BHP 17.04.2014
  Dwa najczęstsze błędy popełniane podczas szkolenia bhp
  Do najczęstszych błędów popełnianych przez szkoleniowców można zaliczyć zwątpienie w swoje umiejętności i złe zrozumienie roli. Istnieją skuteczne metody, żeby pozbyć się tych błędów podczas szkolenia BHP.Dopuszczenie wewnętrznego krytykaWiele osób odczuwa stres i zdenerwowanie przed wystąpieniami publicznymi, a nawet przed małą grupą szkoleniową. Bywa to normalne, odrobina ...

  Szkolenie BHP 11.04.2014
  Pracodawca może prowadzić szkolenie okresowe bhp
  Pracodawcy mogą prowadzić szkolenia okresowe bhp swoich pracowników, nawet jeśli nie posiadają wykształcenia w zakresie bhp. Warto mieć na uwadze, że szkolenie może być organizowane i prowadzone przez pracodawców bądź, na ich zlecenie, przez jednostki organizacyjne prowadzące działalność szkoleniową w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy.Jeżeli szkolenie jest prowadzone przez ...