Wszystkie artykuły

  Szkolenie BHP 10.04.2014
  Pracowników należy zachęcać do wyboru zachowań bardziej bezpiecznych
  W projektowaniu bezpiecznych miejsc pracy jest jeden element, jakiego do końca nie da się przewidzieć, a który przeżywa określone stany emocjonalne, poddaje się czynnościom nawykowym i podejmuje zróżnicowane zachowania – to człowiek. Badania wśród pracowników wskazują, że istnieje wiele wyznaczników, które wpływają na osąd, czy dane zachowanie jest ryzykowne czy nie.Postrzeganie ...

  Szkolenie BHP 10.04.2014
  Prowadzenie szkoleń okresowych przez pracownika służby BHP
  Pracownik służby bhp, który będzie prowadził szkolenia okresowe, powinien mieć ukończone aktualne szkolenie okresowe w dziedzinie bhp dla pracowników służby bhp.Wykonując zadania służby bhp i mając ukończone zaocznie studia podyplomowe z bhp można przeprowadzać szkolenie okresowe w swojej lub innej firmie. Kwestię zawarcia dodatkowej umowy zlecenia na przeprowadzenie takiego szkolenia ...

  Szkolenie BHP 10.04.2014
  Samokształcenie kierowane powoduje wątpliwości przy wypełnianiu dokumentacji
  W zaświadczeniu o ukończeniu szkolenia w dziedzinie bhp organizowanego w formie samokształcenia kierowanego, w miejscu daty jego realizacji należy wpisać datę przekazania uczestnikom szkolenia materiałów do samokształcenia lub datę rozpoczęcia szkolenia na platformie e-learningowej.Zgodnie z przepisami rozporządzenia ministra gospodarki i pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w ...

  Szkolenie BHP 03.04.2014
  Do montażu szalunków drewnianych trzeba mieć odpowiednie kwalifikacje
  Ogólne wymagania bhp dotyczące zabezpieczania wykopów, w tym za pomocą szalunków drewnianych, określone zostały w rozporządzeniu w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Przepisy te jednak zawierają raczej ogólne wymagania dotyczące zabezpieczania skarp wykopów.Ogólne wymagania bhp przy używaniu do szalowania szalunków drewnianych zostały zawarte ...

  Szkolenie BHP 03.04.2014
  Szkolenie BHP dla pracodawców nie uprawnia do prowadzenia instruktażu
  Samo ukończenie szkolenia okresowego w dziedzinie bhp dla pracodawców nie uprawnia pracodawcy do samodzielnego przeprowadzania instruktażu ogólnego i instruktażu stanowiskowego.Instruktaż ogólnyKrąg uprawnionych do przeprowadzania instruktażu ogólnego określony w § 10 ust. 2 rozporządzenia ministra gospodarki i pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa ...

  Szkolenie BHP 27.03.2014
  Na stanowisku robotniczym nie przeprowadza się samokształcenia kierowanego
  Szkolenia okresowe bhp dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych (m.in. rzemieślnik specjalista – hydraulik) nie mogą być organizowane w formie samokształcenia kierowanego.Szkolenia okresowe pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych są przeprowadzane w formie instruktażu. Podstawą do takiego stwierdzenia są regulacje prawne zawarte w rozporządzeniu ministra ...

  Szkolenie BHP 27.03.2014
  Szkoleniowiec powinien być tłem dla uczestników szkolenia
  Częstym błędem popełnianym przez szkoleniowców jest złe rozumienie swojej roli. Zdarza się niezwykle często i to nie tylko młodym szkoleniowcom, lecz również tym doświadczonym. Niektóre osoby szkolące uważają, że to one są gwiazdami i stoją w centrum.To nieprawda. Bohaterami szkolenia są jego uczestnicy i to oni powinni być na pierwszym planie. Szkoleniowiec ma być tłem, pokierować ...

  Szkolenie BHP 27.03.2014
  Brak przygotowania do szkolenia to poważny błąd szkoleniowca
  Szkoleniowcy coraz częściej krytycznie analizują swoje szkolenia i sposób postępowania na nich, identyfikują słabe punkty i eliminują je na następnych zajęciach. Takie krytyczne podejście pozytywnie wpływa na ich rozwój. Jednym z najczęstszych błędów popełnianych przez prowadzących, którego wyeliminowanie pozwoli podnieść jakość prowadzonych szkoleń, jest brak przygotowania ...

  Szkolenie BHP 27.03.2014
  Szkolenia okresowe dla robotników nie mogą mieć formy samokształcenia
  Celem szkolenia okresowego bhp jest aktualizacja i ugruntowanie wiedzy oraz umiejętności w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy, a także zaznajomienie uczestników szkolenia z nowymi rozwiązaniami techniczo-organizacyjnymi w tym zakresie.Obowiązek odbycia szkolenia okresowego bhp dotyczy: pracodawców a także innych osób kierujących pracownikami, w szczególności kierowników, mistrzów ...

  Szkolenie BHP 20.03.2014
  E-learningowe szkolenia bhp tylko dla wybranych grup zawodowych
  Szkolenia okresowe bhp z wykorzystaniem Internetu mogą być prowadzone wyłącznie dla wybranych grup zawodowych. Egzamin po zakończeniu takiego szkolenia zawsze musi się odbyć przed komisją egzaminacyjną.Zgodnie z rozporządzeniem ministra gospodarki i pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa  i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz. 1860 ze zm.) pracownik odbywa ...