Bezpieczna eksploatacja opryskiwacza polowego

Kategoria: Warunki pracy
Data: 16-07-2013 r.

Zbiornik i układ cieczowy opryskiwacza muszą uniemożliwiać wyciek mieszaniny środków ochrony roślin oraz wody – cieczy użytkowej. Jednak w ciągu 5 min od wyłączenia zasilania dopuszczalny jest wyciek takiej cieczy z poszczególnych rozpylaczy, choć nie większy niż 2 ml (30 kropli). Zawory przeciwkroplowe, po wyłączeniu zasilania, powinny zamykać jednocześnie dopływ cieczy użytkowej do rozpylaczy.

Kompletne, nieuszkodzone i prawidłowo zamocowane. Takie mają być osłony wirujących elementów opryskiwacza.

Działanie pompy

Pompa:

  • musi być szczelna,

  • nie może być przyczyną pulsacji cieczy użytkowej.

  • co najmniej 1/3,

  • maksymalnie 2/3

wartości ciśnienia roboczego.

Pompa w ciśnieniowych systemach rozpylania cieczy użytkowej, przy:

  • nominalnych obrotach wałka odbioru mocy,

  • włączonych wszystkich rozpylaczach,

  • włączonym mieszadle hydraulicznym,

Natomiast w systemach rozpylania innych niż ciśnieniowe pompa musi zapewniać uzyskanie najwyższego dopuszczalnego ciśnienia roboczego dla danego systemu przy włączonych wszystkich rozpylaczach i mieszadle.

Rozpylanie

Stabilna i nieuszkodzona. Taka powinna być belka polowa opryskiwacza ciągnikowego i samobieżnego polowego.

Zabronione jest korzystanie z opryskiwaczy, których belka polowa jest wygięta.

Trzeba mieć także na uwadze, że odległości między rozpylaczami na belce opryskiwacza ciągnikowego i samobieżnego polowego oraz kierunek ich ustawienia muszą być identyczne. Nie dotyczy to rozpylaczy dozujących ciecz użytkową w pasach lub rzędach.

Zamontowane na całej szerokości belki polowej opryskiwacza (ciągnikowego i samobieżnego polowego) rozpylacze powinny być:

Wymaganie to nie ma zastosowania do zlokalizowanych na końcach belki rozpylaczy asymetrycznych.

Nowe regulacje prawne weszły w życie 3 lipca 2013 r. Jednocześnie zostało uchylone rozporządzenie ministra rolnictwa i rozwoju wsi z 4 października 2001 r. w sprawie wymagań technicznych dla opryskiwaczy (Dz.U. nr 121, poz. 1303).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wybierać nowoczesne źródła światła do mieszkania

pobierz

Zasady BHP elektryka

pobierz

Pierwsza pomoc

pobierz

Protokół powypadkowy – wzór dokumentu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 24365 )
Array ( [docId] => 24365 )

Array ( [docId] => 24365 )