Brak badań lekarskich pracownika - konsekwencje prawne

Kategoria: Warunki pracy
Autor: Ładosz Ewa
Data: 23-10-2012 r.

Przedsiębiorca, który zatrudnił w firmie nowego pracownika otrzymał od niego, wraz z innymi dokumentami, zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku uzyskane podczas pracy u poprzedniego pracodawcy. Pracodawca uznał, że nie musi wysyłać pracownika na kolejne badania lekarskie, ponieważ zatrudnia pracownika na tym samym stanowisku co poprzedni pracodawca. Czy takie postępowanie pracodawcy można uznać za prawidłowe?

Czy można zatrudnić pracownika bez przeprowadzenia badań lekarskich

Każdy pracodawca, bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników, nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku u danego pracodawcy (art. 229 kodeksu pracy). Skierowanie na badanie lekarskie powinno zawierać takie informacje jak:

 • określenie rodzaju badania profilaktycznego,
 • stanowisko, na którym pracownik jest lub ma być zatrudniony,
 • informację, czy na danym stanowisku pracy występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe,
 • aktualne wyniki badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia wykonanych na tych stanowiskach.

Wszelkie koszty wstępnych badań lekarskich ponosi pracodawca. Przeprowadzane badania lekarskie powinny, w miarę możliwości, odbywać się w godzinach pracy. Za czas nieobecności w pracy przysługuje pracownikowi prawo do wynagrodzenia, a także zwrot kosztów przejazdu do innej miejscowości zgodnie z obowiązującymi przepisami o podróżach służbowych.

Od przeprowadzenia badań lekarskich zwalnia się osoby przyjmowane ponownie u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o pracę zawartej w ciągu 30 dni od rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy.

Brak badań lekarskich pracowników - konsekwencje dla pracodawcy

W przypadku zatrudnienia nowego pracownika pracodawca powinien skierować go na wstępne badania lekarskie. Przepisy kodeksu pracy nie zwalniają z tego obowiązku pracowników, którzy odbyli takie badania lekarskie u innego pracodawcy.

Każdorazowo pracodawca odpowiada za brak badań lekarskich pracowników. Ich brak stanowi naruszenie przepisów bhp i podlega karze grzywny od 1.000 do 30.000 zł (art. 283 §1 k.c.).

Brak badań lekarskich pracowników - konsekwencje dla pracownika

Pracownik uchylający się od przeprowadzenia wstępnych badań lekarskich, okresowych badań lekarskich i kontrolnych badań lekarskich narusza przepisy bhp. Wobec takiego pracownika przedsiębiorca może zastosować karę porządkową (upomnienie, nagana, kara pieniężna).

Pracodawca ma także prawo uznać odmowę wykonania badań lekarskich jako ciężkie naruszenie obowiązków pracowniczych (art. 100 k.p.), co jest podstawą do rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika (art. 52 § 1 pkt 1 k.p.).


Zobacz także:

Ładosz Ewa

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wybierać nowoczesne źródła światła do mieszkania

pobierz

Zasady BHP elektryka

pobierz

Pierwsza pomoc

pobierz

Protokół powypadkowy – wzór dokumentu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 24329 )
Array ( [docId] => 24329 )

Array ( [docId] => 24329 )