Co najmniej raz w miesiącu trzeba skontrolować rusztowanie

Kategoria: Warunki pracy
Autor: Agnieszka Świeboda
Data: 13-03-2014 r.

Eksploatacja rusztowań powinna być prowadzona zgodnie z instrukcją producenta lub projektem indywidualnym. Natomiast użytkowanie ruchomych podestów roboczych musi odbywać się zgodnie z dokumentacją techniczno-eksploatacyjną.

Zabronione jest pozostawianie na pomostach rusztowań i ruchomych podestów roboczych materiałów oraz wyrobów po zakończeniu pracy, a także zrzucanie demontowanych elementów.

Trzeba także uważać, aby:

  • na pomostach roboczych nie były gromadzone materiały w ilości przekraczającej dopuszczalne obciążenie użytkowe pomostu,
  • pomosty robocze nie były przeciążane ludźmi,
  • drgania pochodzące od maszyn i innych urządzeń technicznych nie były przekazywane na rusztowanie.

Równoczesne wykonywanie pracy na różnych poziomach rusztowania jest dopuszczalne, jeżeli zezwalają na to instrukcja producenta (instrukcja użytkowania) rusztowania lub projekt indywidualny i pod warunkiem zachowania wymaganych odstępów między stanowiskami pracy, które powinny być określone w takiej instrukcji bądź projekcie. W innych przypadkach odległości bezpieczne wynoszą w poziomie co najmniej 5 m, a w pionie wynikają z zachowania co najmniej 1 szczelnego pomostu, nie licząc pomostu, na którym są wykonywane roboty.

Kontrola rusztowań

Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny być każdorazowo sprawdzane przez kierownika budowy lub uprawnioną przez niego osobę np. pracownika służby bhp po:

  • silnym wietrze,
  • opadach atmosferycznych,
  • działaniu innych czynników, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa wykonywanych prac (np. burzach, uderzeniach dużych przedmiotów lub materiałów o rusztowanie, oblodzeniu rusztowania),
  • przerwach roboczych dłuższych niż 10 dni.

Powinny być również kontrolowane okresowo, nie rzadziej niż raz w miesiącu lub częściej, jeżeli przewidują to instrukcja producenta lub projekt indywidualny.

Zakres czynności objętych sprawdzaniem określają instrukcja producenta (instrukcja eksploatacji), dokumentacja eksploatacyjna lub projekt indywidualny.

Wyniki przeglądów powinny być odnotowywane przez osoby je przeprowadzające. Dostrzeżone usterki należy po każdym przeglądzie usunąć przed przystąpieniem do dalszego użytkowania rusztowania lub ruchomego podestu.

Agnieszka Świeboda

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wybierać nowoczesne źródła światła do mieszkania

pobierz

Zasady BHP elektryka

pobierz

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Profilaktyka porażeń prądem elektrycznym i pierwsza pomoc

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34384 )
Array ( [docId] => 34384 )

Array ( [docId] => 34384 )