Czy praktykant musi być skierowany na badania lekarskie

Kategoria: Warunki pracy
Data: 09-09-2012 r.

Przepisy Kodeksu pracy nakładają na pracodawcę obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków zajęć odbywanych na terenie zakładu pracy przez studentów i uczniów, którzy nie są pracownikami. Czy obowiązek dbania przez pracodawcę o zasady bhp oznacza, że praktykanci muszą być skierowani przez pracodawcę na badania lekarskie?

Do firm na praktyki mogą być kierowani praktykanci na podstawie ustawy o praktykach absolwenckich. Zgodnie z przepisami tej ustawy pracodawcy mogą przyjmować na praktykę osobę, która ukończyła co najmniej gimnazjum i w dniu rozpoczęcia praktyki nie ukończyła 30. roku życia.

Praktykę odbywa się na podstawie pisemnej umowy o praktykę absolwencką, zawieranej pomiędzy praktykantem a podmiotem przyjmującym na praktykę.

Umowa z praktykantem nie może być zawarta na okres dłuższy niż 3 miesiące i powinna określać m.in.:

 • rodzaj pracy, w ramach której praktykant ma uzyskiwać doświadczenie i nabywać umiejętności praktyczne,
 • okres odbywania praktyki,
 • tygodniowy wymiar czasu pracy w ramach praktyki,
 • wysokość świadczenia pieniężnego, jeżeli praktyka ma być odbywana odpłatnie.

Co ważne, umowa z praktykantem nie może dotyczyć pracy szczególnie niebezpiecznej w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 23715 Kodeksu pracy. Ponadto, zgodnie z przepisami ustawy o praktykach absolwenckich, pracodawca przyjmujący na praktykę zapewnia praktykantowi, na dotyczących pracowników zasadach określonych w odrębnych przepisach, bezpieczne i higieniczne warunki odbywania praktyki, w tym - w zależności od rodzaju świadczeń i zagrożeń związanych z odbywaniem praktyki - odpowiednie środki ochrony indywidualnej.

Ani Kodeks pracy, ani ustawa o praktykach absolwenckich nie zawierają wymogu kierowania praktykantów na badania lekarskie. Pracodawca, który przyjmuje osobę na praktykę w ramach praktyk absolwenckich ma jednak zawsze obowiązek przestrzegania wobec praktykanta przepisów dotyczących bhp, na zasadach obejmujących pracowników.

Warto podkreślić, iż mimo że przepisy nie zawierają obowiązku skierowania praktykanta na badania lekarskie pracodawca może to zrobić fakultatywnie, z własnej inicjatywy.

Warto też wspomnieć o osobach bezrobotnych, kierowanych do odbycia stażu do zakładu pracy na podstawie przepisów ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Staż bezrobotnego odbywa się na podstawie umowy zawartej przez starostę z pracodawcą, a nadzór nad odbywaniem stażu przez bezrobotnego sprawuje starosta.

Zgodnie z przepisami ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy umowa o staż bezrobotnego, zawierana przez starostę z pracodawcą musi uwzględniać m.in. predyspozycje psychofizyczne i zdrowotne osoby kierowanej do odbycia stażu. Z uwagi na to, że nadzór nad stażem bezrobotnych sprawuje starosta, to właśnie on powinien skierować bezrobotnego na badania lekarskie oraz pokryć ich koszty. Zaznaczyć jednak trzeba, że kierowanie bezrobotnego na badania lekarskie nie jest obowiązkiem. W praktyce pracodawcy zwykle wymagają okazania takiego zaświadczenia lekarskiego.

Aneta Mościcka


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wybierać nowoczesne źródła światła do mieszkania

pobierz

Zasady BHP elektryka

pobierz

Pierwsza pomoc

pobierz

Protokół powypadkowy – wzór dokumentu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 24324 )
Array ( [docId] => 24324 )

Array ( [docId] => 24324 )