Działania wynikające z oceny ryzyka zawodowego

Kategoria: Warunki pracy
Data: 20-01-2014 r.

Jednym z celów oceny ryzyka zawodowego jest eliminacja zagrożeń lub ograniczanie ich skutków. To dzięki ocenie ryzyka zawodowego zapewnia się  pracownikom bezpieczeństwo i higienę pracy.

Można to osiągnąć :

 • ograniczając ryzyko zawodowe przez właściwą organizację pracy,
  • stosując konieczne środki profilaktyczne,
  • organizując odpowiednie szkolenia dla pracowników,
  • informując o tym pracowników.

Działania te powinny być podejmowane na podstawie ogólnych zasad dotyczących zapobiegania wypadkom i chorobom związanym z pracą, w tym przez:

 • ograniczanie ryzyka zawodowego,
 • przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego,
 • likwidowanie zagrożeń u źródeł ich powstawania,
 • dostosowanie warunków i procesów pracy do możliwości pracownika, w szczególności przez odpowiednie projektowanie i organizowanie stanowisk pracy, dobór maszyn i innych urządzeń technicznych oraz narzędzi pracy, a także metod produkcji i pracy – z uwzględnieniem zmniejszenia uciążliwości pracy, zwłaszcza pracy monotonnej i pracy w ustalonym z góry tempie, oraz ograniczenia negatywnego wpływu takiej pracy na zdrowie pracowników,
  • stosowanie nowych rozwiązań technicznych,
 • zastępowanie niebezpiecznych procesów technologicznych, urządzeń, substancji i innych materiałów – bezpiecznymi lub mniej niebezpiecznymi,
  • nadawanie priorytetu środkom ochrony zbiorowej przed środkami ochrony indywidualnej,
  • instruowanie pracowników w zakresie bhp.

Stosowane w następstwie oceny ryzyka zawodowego środki profilaktyczne, metody oraz organizacja pracy powinny zapewniać zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz być zintegrowane z działalnością prowadzoną przez pracodawcę na wszystkich poziomach struktury organizacyjnej zakładu pracy.

Plan działań korygujących lub zapobiegawczych zawsze kończy się analizą, której wynik powinien odpowiadać na następujące pytania:

 • Czy proponowane działania doprowadzą, a jeśli tak, to w jakim zakresie, do osiągnięcia postawionego celu?

 • Czy po zrealizowaniu działań nie powstaną nowe zagrożenia, a jeżeli tak, to czy ryzyko z nich wynikające będzie do zaakceptowania?

  • Czy można wybrać inne, bardziej skuteczne środki?

  • Czy pracownicy będą akceptować podjęte działania i wynikające z nich zmiany?

Po realizacji działań korygujących lub zapobiegawczych, w celu sprawdzenia ich skuteczności, należy ponownie wykonać ocenę ryzyka zawodowego.

Agnieszka ŚwiebodaZobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wybierać nowoczesne źródła światła do mieszkania

pobierz

Zasady BHP elektryka

pobierz

Pierwsza pomoc

pobierz

Protokół powypadkowy – wzór dokumentu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

Array ( [docId] => 33139 )
Array ( [docId] => 33139 )

Array ( [docId] => 33139 )