Ekspozycja na promieniowanie laserowe – Wartość MDE

Kategoria: Warunki pracy
Data: 17-04-2015 r.

Promieniowanie laserowe nie jest zdrowe dla człowieka. Ekspozycja na ten rodzaj promieniowania może grozić bardzo negatywnymi skutkami, np. poparzeniami czy uszkodzeniem oczu. Jednak są stanowiskach pracy, w różnych gałęziach i branżach gdzie wykorzystuje się laser. Z uwagi ten fakt określono parametr maksymalnej dopuszczalnej ekspozycji człowieka na promieniowanie laserowe, czyli wartości MED.

Mając na uwadze zdrowie i bezpieczeństwo pracowników i osób postronnych wprowadzono dla promieniowania laserowego, podobnie jak dla promieniowania nielaserowego, parametr maksymalnej dopuszczalnej ekspozycji (MDE). Jest to poziom promieniowania laserowego, na który w normalnych warunkach pracy urządzenia laserowego mogą być narażone osoby bez doznania szkodliwych skutków.

Zapamiętaj!

Wartość MDE wyrażana jest jako natężenie napromieniowania (E) albo napromieniowania (H).

Od czego zależy wartość MED

Wartość MDE zależy od:

 • długości fali promieniowania laserowego,

 • czasu trwania impulsu laserowego lub czasu trwania ekspozycji,

 • rodzaju tkanki narażonej na działanie promieniowania,

 • kąta widzenia źródła promieniowania, charakteru ekspozycji (wiązka spójna lub promieniowanie odbite rozproszone).

Wartości MDE zależą od kilku parametrów, i nie jest możliwe jednoznaczne przedstawienie tej wartości. To znaczy, że nie jest możliwe przedstawienie tej wartości w formie tabelarycznej, jak dla promieniowania nielaserowego. Dlatego w rozporządzeniu w sprawie NDS i NDN w załączniku nr 2 część D Promieniowanie optyczne wartości MDE 

 • oka i skóry na promieniowanie laserowe z zakresu 180–400 nm,

 • oka na promieniowanie laserowe z zakresu 400–1400 nm dla czasów trwania ekspozycji < 10 s,

 • oka na promieniowanie laserowe z zakresu 400–1400 nm dla czasów trwania ekspozycji > 10 s,

 • skóry na promieniowanie laserowe z zakresu 400–1400 nm,

 • oka i skóry na promieniowanie laserowe z zakresu 1400–106nm.

Proszę zwrócić uwagę, że może wystąpić sytuacja, w której dla danej długości fali promieniowania laserowego będzie występowała więcej niż jedna wartość MDE, wówczas stosuje się wartość bardziej restrykcyjną.

Czas ekspozycji na promieniowanie laserowe

Również czas trwania ekspozycji dla promieniowania laserowego jest różny. Zależy od analizowanego zagrożenia (oko czy skóra) i trybu pracy, może to być czas:

 • trwania impulsu,

 • jednorazowej ekspozycji (zagrożenie termiczne) lub

 • całkowitej ekspozycji w ciągu zmiany roboczej (zagrożenie fotochemiczne).

   W porównaniu z promieniowaniem nielaserowym promieniowanie laserowe jest bardziej złożone w zakresie ustalania wartości MDE.

Tomasz W. Grausz, specjalista ds. bhp z czynnikami niebezpiecznymi

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wybierać nowoczesne źródła światła do mieszkania

pobierz

Zasady BHP elektryka

pobierz

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Profilaktyka porażeń prądem elektrycznym i pierwsza pomoc

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36976 )
Array ( [docId] => 36976 )

Array ( [docId] => 36976 )