Jak często należy przeprowadzać ocenę ryzyka zawodowego

Kategoria: Warunki pracy
Data: 20-03-2015 r.

W systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ocenę ryzyka zawodowego przeprowadza się w sposób usystematyzowany oraz postrzega się jako proces ciągły, dający podstawy do skutecznej poprawy warunków pracy.

Polska Norma PN-N-18002:2000 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego zaleca przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego okresowo i zawsze wówczas, gdy wykorzystywane do jego oceny informacje straciły swoją aktualność, a zwłaszcza w następujących przypadkach:

  • przy tworzeniu nowych stanowisk pracy,

  • przy wprowadzaniu zmian na stanowiskach pracy (np. technologicznych lub organizacyjnych),

  • po zmianie obowiązujących wymagań, odnoszących się do ocenianych stanowisk pracy,

  • po wprowadzeniu zmian w stosowanych środkach ochronnych.

Okresowa ocena ryzyka zawodowego

Z przebiegu procesu oceny ryzyka zawodowego wynika, że po wyznaczeniu dopuszczalności ryzyka zawodowego, w przypadku gdy nie ma potrzeby prowadzenia działań korygujących lub zapobiegawczych, należy przeprowadzać okresową ocenę ryzyka – załącznik do Polskiej Normy PN-N-18002:2000 zatytułowany Podstawowe etapy oceny ryzyka zawodowego.

Okresową ocenę ryzyka zawodowego należy wykonywać przede wszystkim na tych stanowiskach, na których rejestruje się wiele wypadków przy pracy lub chorób zawodowych, a zastosowane środki profilaktyczne nie powodują zmniejszania liczby wypadków lub chorób.

Od doświadczenia zawodowego specjalistów ds. bhp, dociekliwości i staranności, z jaką powinni dostrzegać problemy wypadkowości, wprowadzania nowych technik zabezpieczeń i zmian organizacyjnych zależy termin i częstotliwość wykonania okresowej oceny ryzyka zawodowego.

Od doświadczenia zawodowego specjalistów ds. bhp, dociekliwości i staranności, z jaką powinni dostrzegać problemy wypadkowości, wprowadzania nowych technik zabezpieczeń i zmian organizacyjnych zależy termin i częstotliwość wykonania okresowej oceny ryzyka zawodowego.

Błędy w poprzedniej ocenie ryzyka zawodowego

Ponowna ocena ryzyka zawodowego może wynikać również z powodu popełnienia błędów w poprzedniej ocenie (np. niewłaściwe oszacowanie ryzyka lub niewłaściwa identyfikacja zagrożeń). Nie wskazanie zagrożenia może sprawić, że będzie ono lekceważone lub niedostrzegane. W związku z tym w samej ocenie może spowodować niezastosowanie właściwych działań profilaktycznych. Okresowa ocena ryzyka wykonywana z częstotliwością określoną w procedurach, może wynikać również ze stosowanych w organizacji systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy lub ryzykiem zawodowym.

Kazimierz Żurawski, specjalista ds. bhp

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wybierać nowoczesne źródła światła do mieszkania

pobierz

Zasady BHP elektryka

pobierz

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Profilaktyka porażeń prądem elektrycznym i pierwsza pomoc

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37016 )
Array ( [docId] => 37016 )

Array ( [docId] => 37016 )