Jakim badaniom lekarskim musi się poddać pracownik

Kategoria: Warunki pracy
Autor: Ryś Paweł
Data: 23-07-2012 r.

Przed rozpoczęciem pracy pracownik musi się poddać wstępnym badaniom lekarskim. W trakcie trwania umowy o pracę pracownik podlega okresowym oraz kontrolnym badaniom lekarskim. Brak badań uniemożliwia pracownikowi podjęcie pracy, ponieważ pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.

Rodzaje badań lekarskich

Wyróżniamy trzy rodzaje badań lekarskich: wstępne, okresowe i kontrolne. Wstępnym badaniom lekarskim pracownik musi się poddać przed rozpoczęciem zatrudnienia. Poddają się im osoby przyjmowane do pracy oraz pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy oraz inni pracownicy przenoszeni na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

Od tej zasady jest wyjątek, bowiem badaniom wstępnym nie podlegają osoby przyjmowane ponownie do pracy u danego pracodawcy na to samo stanowisko lub na stanowisko o takich samych warunkach pracy, na podstawie kolejnej umowy o prace zawartej w ciągu 30 dni po rozwiązaniu lub wygaśnięciu poprzedniej umowy o prace z tym pracodawca.

Pracownik podlega okresowym badaniom lekarskim w trakcie zatrudnienia, w terminach wyznaczonych przez pracodawcę. Ponadto pracodawca zatrudniający pracowników w warunkach narażenia na działanie substancji i czynników rakotwórczych lub pyłów zwłókniających jest zobowiązany zapewnić tym pracownikom okresowe badania lekarskie także: po zaprzestaniu pracy w kontakcie z tymi substancjami, czynnikami lub pyłami oraz po rozwiązaniu stosunku pracy, jeżeli zainteresowana osoba zgłosi wniosek o objecie takimi badaniami.

Badania kontrolne wykonywane są natomiast w przypadku niezdolności do pracy trwającej dłużej niż 30 dni, spowodowanej choroba. Pracownik podlega ponadto kontrolnym badaniom lekarskim w celu ustalenia zdolności do wykonywania pracy na dotychczasowym stanowisku.

Skierowanie na badania lekarskie

Osobą, która kieruje pracownika na badania jest pracodawca. Badania lekarskie przeprowadza się bowiem na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę. Skierowanie powinno wskazywać przede wszystkim rodzaj badania lekarskiego, jakie ma być wykonane oraz stanowisko jakie pracownika zajmuje lub będzie zajmował, w przypadku pracowników przyjmowanych do pracy.

Koszty badań lekarskich

Koszty badań oraz profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami ponosi pracodawca. Do kosztów tych zaliczmy między innymi koszty badań profilaktycznych, wynagrodzenie za czas niewykonywania przez pracownika pracy związku z przeprowadzanymi badaniami lekarskimi oraz koszty przejazdu na badania do innej miejscowości.

Ryś Paweł

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wybierać nowoczesne źródła światła do mieszkania

pobierz

Zasady BHP elektryka

pobierz

Pierwsza pomoc

pobierz

Protokół powypadkowy – wzór dokumentu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 24314 )
Array ( [docId] => 24314 )

Array ( [docId] => 24314 )