Masy bitumiczne – wymagania bhp

Kategoria: Warunki pracy
Data: 07-08-2013 r.

Wytwórnia mas bitumicznych musi być odpowiednio oznakowana. Oznacza to, że przy bramie wjazdowej powinny znajdować się określenie samej wytwórni i jej właściciela, a także oznakowanie kierunku dróg na terenie samego zakładu.

Należy mieć na uwadze, że wytwórnię mieszanek bitumicznych mogą obsługiwać jedynie pracownicy z uprawnieniami i przeszkoleni (powinni oni też przejść stanowiskowe i okresowe szkolenie bhp oraz posiadać aktualne badania lekarskie dopuszczające do pracy).

Wymogi bezpieczeństwa przy wytwarzaniu mas bitumicznych kształtują przede wszystkim:
 • nierytmiczny tryb prac (roboty drogowe wykonuje się w czasie dobrej pogody, zwłaszcza w okresach bezdeszczowych),
 • eksploatacja ciężkiego sprzętu budowlanego i drogowego w otoczeniu wytwórni mas,
 • działanie przy wytwarzaniu mas szkodliwych substancji i towarzyszące mu zapylenie, hałas oraz wibracje.
Każde stanowisko pracy przy wytwarzaniu masy bitumicznej musi być wyposażone w wyłącznik bezpieczeństwa, którym w przypadkach zagrożeń można wstrzymać pracę całej wytwórni.
Wyłącznik taki powinien:
 • mieć grzybkowy kształt,
 • być wykonany w kolorze czerwonym.


Na terenie wytwórni należy uregulować ruch pojazdów, który ma być jednokierunkowy. Do zakładu trzeba zapewnić bezkolizyjny:

 • dowóz materiałów potrzebnych do produkcji (piasek, żwir, oleje),
 • odbiór gotowych mas drogowych.
Przed rozpoczęciem samej pracy pracowników trzeba zapoznać z:
 • ustawieniem i montażem agregatów oraz urządzeń, a także rozmieszczeniem przewodów zasilających, jak również okablowania elektroniczno-sterowniczego (włącznie z zabezpieczeniem i uziemieniem),
 • urządzeniami gwarantującymi bezpieczeństwo,
 • miejscami mogącymi stwarzać zagrożenie.

Ponadto należy sprawdzić, czy funkcjonują wszystkie urządzenia potrzebne do awaryjnego wyłączania maszyny (odnosi się to do wyłączników, czujników, zamknięć itp. oraz instalacji wyłączania awaryjnego w obrębie nagrzewnic i matryc do składowania asfaltu oraz paliw).
Hałdy kruszywa, w szczególności sfrezowanego asfaltu, zabezpiecza się przed wymywaniem, aby do gruntu nie przedostawały się szkodliwe substancje. Wskazane jest sytuować takie hałdy na podłożu z betonowych płyt.
Wszelkie miejsca:
 • składowania materiałów nie mogą być zagrożone przez obsługujące wytwórnię pojazdy,
 • w których pobierane są próbki, zawory sterownicze i zalewowe oraz zasuwy muszą być zaopatrzone w chroniące je przed deszczem pojemniki, które powinny być regularnie oczyszczane.

Trzeba także pamiętać, że tablice ostrzegawcze i informacyjne ustawia się w dobrze widocznych dla obsługi punktach.
Miejsce udzielania pierwszej pomocy powinno być:
 • znane i dostępne wszystkim pracownikom,
 • oznakowane białym krzyżem na zielonym tle (znak taki umieszcza się również na apteczce).

Operatorów wytwórni należy zaopatrzyć w środki porozumiewania się na odległość. W praktyce stosuje się:
 • telefony komórkowe,
 • krótkofalówki,
 • ewentualnie Internet (pocztę elektroniczną).

W wielu zakładach pracy eksploatowane są w pełni zmechanizowane wytwórnie mas bitumicznych typu AMMANN.
Są one:
 • odpowiednio oznakowane (między innymi mają kominy oznaczone barwami bezpieczeństwa i światłami lotniczymi, jak w przypadku wysokich budowli),
 • wyposażone w wyłącznik bezpieczeństwa (punktowy lub linkowy przy przenośnikach) na każdym stanowisku roboczym,
przez co spełniają główne wymogi bezpieczeństwa.
Odrębnym, występującym na szeroką skalę problemem w wytwórniach jest działanie różnego rodzaju przenośników taśmowych i kubełkowych, które należą do jednych z najbardziej niebezpiecznych urządzeń.

Główne przyczyny wypadków przy ich obsłudze to:
 • upadek przemieszczanych materiałów,
 • zerwanie się elementów nośnych (np. taśm, lin, łańcuchów),
 • pochwycenie człowieka przez ruchome części przenośnika,
 • porażenie prądem elektrycznym.

W celu przeciwdziałania tego rodzaju zagrożeniom należy przestrzegać następujących zasad:
 • chronić stanowiska pracy i drogi – za pomocą obudowań oraz osłon – przed skutkami zerwania się elementów nośnych, a także spadającymi ładunkami (przenośnik należy umieścić w odległości co najmniej 1 m od ścian, stanowisk pracy, jak również dróg komunikacyjnych),
 • uziemić metalowe części maszyn,
 • osłonić przewody elektryczne,
 • zapewnić dogodny i bezpieczny dostęp obsłudze przeprowadzającej kontrole, naprawy oraz czynności konserwacyjne,
 • nie zastawiać zbędnymi przedmiotami pomostów ładunkowych,
 • kontrolować codziennie stan techniczny przenośników (chodzi tu dokładny przegląd techniczny, zgodnie z wymogami producenta określonymi w dokumentacji techniczno-eksploatacyjnej, którego wyniki zapisuje się w książce kontroli).

Teren wokół przenośników powinien być równy i utwardzony, a miejsce pracy dobrze oświetlone (oświetlenie sztuczne nie może przy tym powodować u pracowników olśnienia wzroku).

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wybierać nowoczesne źródła światła do mieszkania

pobierz

Zasady BHP elektryka

pobierz

Pierwsza pomoc

pobierz

Protokół powypadkowy – wzór dokumentu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 24388 )
Array ( [docId] => 24388 )

Array ( [docId] => 24388 )