Obciążenie psychiczne pracowników – jak je zbadać, ocenić

Kategoria: Warunki pracy
Autor: Lesław Zieliński
Data: 27-02-2015 r.

Obciążenie psychiczne pracownika jest związane z ergonomią. Tak więc, może wynikać bezpośrednio z organizacji stanowiska pracy i organizacji samej pracy. Rodzi się zatem pytanie, w jaki sposób można dowiedzieć się, czy warunki naszej pracy wpływają na nasz stan psychiczny? Obciążenie psychiczne powinno zostać ujęte również w ocenie ryzyka zawodowego.

Wysiłek psychiczny związany z pracą oraz towarzysząca pracy monotonia składają się na wielkość obciążenia psychicznego pracowników. Aby określić wysiłek psychiczny związany z pracą analizowany proces pracy należy podzielić na trzy części:

 • uzyskiwanie informacji, czyli procesy na wejściu, polegające na odbiorze i odczytywaniu sygnałów zawierających określone informacje,

 • podejmowanie decyzji, polegające na przetwarzaniu otrzymywanych informacji na konkretne działania (postępowania),

 • wykonywanie czynności, czyli realizacja podjętych decyzji, które jest znów analizowane od początku oceny wysiłku psychicznego związanego z pracą.

Od czego zależy poziom wysiłku psychicznego związanego z pracą

Dla każdego etapu procesu pracy istotnymi parametrami mającymi wpływ na poziom wysiłku psychicznego związanego z pracą są:

 • częstotliwość,

 • zmienność,

 • złożoność,

 • powtarzalność,

 • dokładność,

 • ważność i

 • szybkość

przebiegu danego zjawiska.

Ocenę wysiłku psychicznego związanego z pracą przeprowadza się dla wszystkich trzech etapów procesu pracy:

 • uzyskiwania informacji,

 • podejmowania decyzji i

 • wykonywania czynności,

pamiętając, że obciążenie psychiczne nie jest parametrem zdefiniowanym, zależy bowiem w znacznej mierze od cech indywidualnych konkretnego człowieka.

Oczywiście należy mieć na uwadze również, że na obciążenie psychiczne pracowników ma wpływ także:

 1. fizyczne warunki środowiska pracy, takie jak np.:

 • przestrzeń i rozmieszczenie elementów stanowiska pracy (nieergonomiczne stanowisko pracy),
 • uciążliwy hałas,

 • niekorzystny mikroklimat,

 • nieergonomiczne oświetlenie,

 • trudność obsługi oprogramowania komputerowego;
 1. organizacja pracy, w tym:

 • brak przerw na odpoczynek,

 • wymuszone tempo prac (np. przez klientów).

Samo badanie obciążenia psychicznego pracowników można wykonywać za pomocą jednej z poniższych metod:

 • metoda bezpośrednia, np. testy psychometryczne,

 • metoda pośrednia, np. ocena szacunkowa wysiłku.

Prowadząc badania oceny ryzyka zawodowego, zawsze należy obserwować proces pracy oraz rozmawiać z pracownikami, których wyniki niekiedy będą decydujące do określenia stopnia obciążenia psychicznego pracą.

Lesław Zieliński, były główny inżynier zarządzania bezpieczeństwem pracy, rejestrowany audytor pomocniczy SZBP wg ISRS

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wybierać nowoczesne źródła światła do mieszkania

pobierz

Zasady BHP elektryka

pobierz

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Profilaktyka porażeń prądem elektrycznym i pierwsza pomoc

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36640 )
Array ( [docId] => 36640 )