Obsługa ciepłowni powinna mieć instrukcje bhp do stałego korzystania

Kategoria: Warunki pracy
Data: 20-01-2014 r.

Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy pracodawca jest obowiązany wydawać szczegółowe instrukcje i wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i higieny pracy na stanowiskach pracy. Biorąc pod uwagę specyfikę i wskazania innych aktów prawnych rodzi się pytanie - jakie instrukcje należy umieścić w pomieszczeniu ciepłowni dużego obiektu.

W rozporządzeniu w sprawie ogólnych przepisów bhp zapisano, że pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące:

 1. Stosowanych w zakładzie procesów technologicznych oraz wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zagrożeniami zdrowia pracowników.
 2. Obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych.
 3. Postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi.
 4. Udzielania pierwszej pomocy.

Natomiast prace eksploatacyjne należy prowadzić zgodnie z instrukcjami eksploatacji zawierającymi w szczególności:

 1. Charakterystykę urządzeń energetycznych.
 2. Opis w niezbędnym zakresie układów automatyki, pomiarów, sygnalizacji, zabezpieczeń i sterowań.
 3. Zestaw rysunków, schematów i wykresów z opisami zgodnymi z obowiązującym nazewnictwem.
 4. Opis czynności związanych z uruchomieniem, obsługą w czasie pracy i zatrzymaniem urządzenia energetycznego w warunkach normalnej pracy tego urządzenia.
 5. Zasady postępowania w razie awarii oraz zakłóceń w pracy urządzenia.
 6. Wymagania w zakresie konserwacji, napraw, remontów urządzeń energetycznych oraz terminy przeprowadzania przeglądów, prób i pomiarów.
 7. Wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy i przepisów przeciwpożarowych dla danej grupy urządzeń energetycznych, obiektów oraz wymagania kwalifikacyjne dla osób zajmujących się eksploatacją danego urządzenia.
 8. Identyfikację zagrożeń dla zdrowia i życia ludzkiego oraz dla środowiska naturalnego związanych z eksploatacją danego urządzenia energetycznego.
 9. Organizację prac eksploatacyjnych.
 10. Wymagania dotyczące środków ochrony zbiorowej lub indywidualnej, zapewnienia asekuracji, łączności oraz innych technicznych lub organizacyjnych środków ochrony stosowanych w celu ograniczenia ryzyka zawodowego.

Widać z powyższych zapisów, że obsługa ciepłowni powinna mieć do stałego korzystania instrukcje dotyczące:

 • obsługi technicznej kotłów, w tym postępowania w sytuacji awaryjnej,

 • obsługi poszczególnych urządzeń pomocniczych kotłowni, np.: zasilania w paliwo; uzdatniania wody (w tym postępowania ze środkami chemicznymi do uzdatniania); wentylacji; systemów filtrów,

 • ręcznych prac transportowych,

 • bezpieczeństwa pożarowego obiektu kotłowni i terenu przyległego,

 • postępowania na wypadek pożaru (wybuchu),

 • udzielania pierwszej pomocy,

oraz inne wynikające ze specyfiki obiektu, sposobu odpalania kotłów, a także wynikające z zakresu obowiązków osób obsługujących ciepłownię i jej wyposażenie, np. dotyczące prac konserwacyjnych i remontowych poszczególnych urządzeń.


Lesław Zieliński
, były główny inżynier zarządzania bezpieczeństwem pracy, rejestrowany audytor pomocniczy SZBP wg ISRS


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wybierać nowoczesne źródła światła do mieszkania

pobierz

Zasady BHP elektryka

pobierz

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Profilaktyka porażeń prądem elektrycznym i pierwsza pomoc

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33137 )
Array ( [docId] => 33137 )