Ocena ryzyka zawodowego w zakładzie gastronomicznym

Kategoria: Warunki pracy
Data: 16-12-2013 r.

Ocena ryzyka zawodowego w zakładzie gastronomicznym wynikająca z rozpoznania zagrożeń na stanowiskach pracy i przeglądu stanu bhp nie przyniesie pracodawcy spodziewanych efektów oraz korzyści, jeżeli nie stanie się podstawą skonstruowania planu systematycznych działań w celu obniżenia poziomu ryzyka zawodowego i poprawy warunków pracy zatrudnionych osób.

W zakładach gastronomicznych eksploatowane są niebezpieczne maszyny, urządzenia i narzędzia ręczne (np. maszyny do mielenia mięsa i rozdrabniania warzyw, kotły warzelne, noże oraz tasaki).

Pracownicy wykonują wiele czynności, takich jak:
 • przenoszenie i podnoszenie surowców, półproduktów oraz gotowych potraw,
 • krojenie,
 • cięcie,
 • rąbanie surowców i półproduktów,
 • podgrzewanie i gotowanie potraw,

w trakcie których szczególnie łatwo o wypadek.

Najskuteczniejszym sposobem zapobiegania zagrożeniom zawodowym skutkującym wypadkami przy pracy jest właściwe zarządzanie bezpieczeństwem pracy.

Podstawowym elementem zarządzania bezpieczeństwem warunkującym skuteczność tego działania jest rzetelna, adekwatna do warunków technicznych i technologicznych w firmie ocena ryzyka zawodowego.

Powinna ona przede wszystkim obejmować:
 • precyzyjną,
 • dokładną,
 • wiarygodną identyfikację zagrożeń wypadkowych i chorobowych,
 • oszacowanie poziomu ryzyka,
 • ustalenie jego dopuszczalności.

Taka ocena musi być również udokumentowana. Pracownicy winni zostać poinformowani o zagrożeniach i związanym z nimi poziomie ryzyka zawodowego, które wiąże się z wykonywaną przez nich pracą.

Przystępując do oceny ryzyka zawodowego w zakładzie gastronomicznym, najpierw należy przeprowadzić przegląd miejsc pracy. Trzeba przede wszystkim zwrócić uwagę na zagrożenia wypadkowe i chorobowe. Przeglądem należy objąć pomieszczenia:
 • sali konsumpcyjnej,
 • przygotowalni,
 • kuchni,
 • zaplecza do odbioru i przechowywania surowców oraz półproduktów,
 • higienicznosanitarne,
 • biurowe.

Podczas przeglądu miejsc pracy warto zwrócić uwagę na:
 • wejścia,
 • wyjścia,
 • przejścia komunikacyjne (progi, schody).

Sprawdzić stan:
 • oświetlenia,
 • ogrzewania,
 • wentylacji.

Należy również skontrolować stan techniczny używanych maszyn, urządzeń technicznych, narzędzi i elementów bezpieczeństwa (osłony, blokady, wyłączniki itp.). Szczególną uwagę warto zwrócić na maszyny i urządzenia zasilane energią elektryczną, w tym agregaty chłodnicze, urządzenia i maszyny gastronomiczne, a także narzędzia ręczne (noże, tasaki, nożyce itp.).

Obserwując pracowników podczas pracy powinno się patrzeć, co i jak wykonują, czy stosują przydzieloną odzież oraz obuwie robocze, a także środki ochrony indywidualnej. Rozmawiając z pracownikami trzeba dowiedzieć się, czy uważają, że wykonywana praca wpływa negatywnie na ich zdrowie. Nawet pozornie nieistotne utyskiwania mogą sygnalizować znaczące problemy wynikające ze stanu warunków pracy. Należy zanalizować wyniki profilaktycznych badań lekarskich i absencję chorobową. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na wyniki, które dotyczą:

 • kelnerów,
 • kasjerów,
 • pracowników zaplecza kuchennego (przygotowalni i magazynów).

To właśnie ci pracownicy zakładów gastronomicznych najczęściej ulegają wypadkom przy pracy i schorzeniom związanym ze środowiskiem pracy.

Trzeba zastanowić się, które z zaobserwowanych zagrożeń oraz nieprawidłowości mogą doprowadzić do znacznego niebezpieczeństwa i w jaki sposób. Ocenić:
 • czy istniejące zabezpieczenia i zastosowane środki ostrożności są wystarczające,
 • jakie działania powinny być podjęte w celu usunięcia zagrożeń i nieprawidłowości.

Następnie trzeba zdecydować, które zagrożenia i nieprawidłowości powinny być zlikwidowane lub przynajmniej ograniczone w pierwszej kolejności. Zrobić to można na podstawie kontroli stanu bhp.

Agnieszka Świeboda


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wybierać nowoczesne źródła światła do mieszkania

pobierz

Zasady BHP elektryka

pobierz

Pierwsza pomoc

pobierz

Protokół powypadkowy – wzór dokumentu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 33124 )
Array ( [docId] => 33124 )

Array ( [docId] => 33124 )