Podstawowe obowiązki pracodawcy, które powinna znać służba bhp

Kategoria: Warunki pracy
Data: 20-09-2013 r.

Pracownicy służby bhp są doradcami swoich pracodawców w zakresie bhp. Dlatego powinni dokładnie znać ich obowiązki w tej dziedzinie. Oprócz katalogu obowiązków, które ma pracodawca, powinien również przekazywać swoim pracownikom określone informacje.

Do obowiązków pracodawcy w dziedzinie bhp należy przede wszystkim:

 1. organizowanie pracy w sposób zapewniający jej bezpieczne i higieniczne warunki,
 2. zapewnianie przestrzegania w firmie przepisów i zasad bhp, wydawanie poleceń usunięcia uchybień w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania tych poleceń,
 3. reagowanie na potrzeby w zakresie zapewniania bhp i dostosowywanie środków podejmowanych w celu doskonalenia istniejącego poziomu ochrony zdrowia oraz życia pracowników, biorąc pod uwagę zmieniające się warunki wykonywania pracy,
 4. zapewnianie rozwoju spójnej polityki zapobiegającej wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym, uwzględniającej zagadnienia techniczne, organizację oraz warunki pracy, stosunki społeczne, a także wpływ czynników środowiska pracy,
 5. uwzględnianie ochrony zdrowia młodocianych, pracownic w ciąży lub karmiących piersią i pracowników niepełnosprawnych – w ramach podejmowanych działań profilaktycznych,
 6. zapewnianie wykonania nakazów, wystąpień, decyzji i zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy,
 7. zapewnianie wykonania zaleceń społecznego inspektora pracy.

Ponadto pracodawca musi przekazywać pracownikom informacje o:

 1. zagrożeniach zdrowia i życia występujących w firmie, na poszczególnych stanowiskach pracy i przy wykonywanych pracach, w tym zasadach postępowania w przypadku awarii oraz innych sytuacji zagrażających zdrowiu i życiu pracowników,
 2. działaniach ochronnych i zapobiegawczych podjętych w celu wyeliminowania lub ograniczenia wspomnianych zagrożeń,
 3. pracownikach wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy, wykonywania czynności w zakresie ochrony ppoż. i ewakuacji pracowników.

W aktualnych stosunkach gospodarczych bardzo ważnego znaczenia nabiera obowiązek pracodawcy, na którego terenie wykonują prace pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców, dostarczenia tym pracodawcom, w celu przekazania ich pracownikom, powyższych informacji. Natomiast w przypadku wystąpienia bezpośredniego zagrożenia zdrowia lub życia pracodawca ma obowiązek:

 • wstrzymać pracę i wydać pracownikom polecenie oddalenia się w bezpieczne miejsce,
 • do czasu usunięcia zagrożenia nie wydawać polecenia wznowienia pracy.


dr Jacek Skoczyński
, adiunkt w Katedrze Prawa Pracy i Polityki Społecznej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wybierać nowoczesne źródła światła do mieszkania

pobierz

Zasady BHP elektryka

pobierz

Pierwsza pomoc

pobierz

Protokół powypadkowy – wzór dokumentu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 24416 )
Array ( [docId] => 24416 )

Array ( [docId] => 24416 )