Pracownik tymczasowy nie wykonuje prac szczególnie niebezpiecznych

Kategoria: Warunki pracy
Data: 22-12-2013 r.

Pracodawca użytkownik, czyli podmiot wyznaczający pracownikowi skierowanemu przez agencję pracy tymczasowej zadania i kontrolujący ich wykonanie jest w świetle przepisów bhp traktowany jako pracodawca pracownika tymczasowego. Oznacza to, na nim, nie agencji pracy, spoczywa obowiązek zapewnienia bezpiecznych warunków pracy.

To pracodawca użytkownik ma obowiązek zapewnić pracownikowi tymczasowemu szczegółowe instrukcje bhp, jak również informacje o procedurach postępowania przy określonych pracach lub w konkretnych sytuacjach. Wynika to z organizacji pracy w firmach, która wymusza nadzór zarówno ogólny, jak i specjalistyczny – ze względu na charakter prowadzonej działalności. Pracownicy tymczasowi wykonują bowiem czynności szczegółowo opisane w instrukcjach oraz procedurach obowiązujących u danych pracodawców.

 

Określone obowiązki związane z pracą pracowników tymczasowych spoczywają również na osobach, które nimi kierują. Chodzi tu o:

 • organizowanie stanowisk pracy zgodnie z przepisami oaz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy,

 • dbanie o sprawność środków ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie przez pracowników tymczasowych zgodnie z przeznaczeniem,

 • organizowanie, przygotowywanie i prowadzenie pracy uwzględniające zabezpieczenie przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi oraz innymi schorzeniami związanymi z warunkami środowiska pracy,

 • dbanie o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczeń pracy oraz wyposażenia technicznego, a także sprawność środków ochrony zbiorowej, jak również ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem,

 • egzekwowanie przestrzegania przez pracowników tymczasowych przepisów i zasad bhp,

 • zapewnianie wykonania zaleceń lekarza sprawującego opiekę zdrowotną nad takimi pracownikami.

  Warto też wiedzieć, że pracownikowi tymczasowemu nie może być powierzone wykonywanie na rzecz pracodawcy użytkownika pracy:

  • szczególnie niebezpiecznej,
  • na stanowisku, na którym zatrudniony jest pracownik pracodawcy użytkownika w okresie uczestnictwa tego pracownika w strajku,
  • na takim stanowisku pracy, na jakim w ostatnich 3 miesiącach poprzedzających przewidywany termin rozpoczęcia pracy tymczasowej zatrudniony był pracownik pracodawcy użytkownika, z którym został rozwiązany stosunek pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.

  Jacek Krajewski, Okręgowy Inspektorat Pracy Państwowej Inspekcji Pracy w Łodzi


  Zobacz także:

  Zaloguj się, aby dodać komentarz

  Nie masz konta? Zarejestruj się »

  Zobacz także

  Jak wybierać nowoczesne źródła światła do mieszkania

  pobierz

  Zasady BHP elektryka

  pobierz

  Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

  pobierz

  Profilaktyka porażeń prądem elektrycznym i pierwsza pomoc

  pobierz

  Polecane artykuły

  Array ( [docId] => 33127 )
  Array ( [docId] => 33127 )