Przy produkcji laminatów obowiązuje całkowity zakaz palenia

Kategoria: Warunki pracy
Data: 02-01-2014 r.

Laminaty to tworzywa sztuczne używane do produkcji wyrobów mających różne właściwości zarówno fizyczne, jak i chemiczne. Przy produkcji laminatów wykorzystuje się niebezpieczne czynniki chemiczne, które powodują określone zagrożenia pracowników. Rozwiązania techniczne związane z produkcją laminatów mogą stwarzać różne zagrożenia zależnie od stosowanych metod produkcji.

Tkaniny z włókien szklanych nie stanowią zagrożenia dla zdrowia człowieka. Oczywiście podczas obróbki samych włókien powstaje pył złożony z ich drobnych fragmentów. Wdychanie go może powodować lekkie stany zapalne gardła.

Ponadto drobiny włókien szklanych powodują mikroukłucia skóry, a to w konsekwencji wywołuje jej podrażnienie, swędzenie czy pieczenie. Usunięcie zanieczyszczeń przez zmycie powoduje najczęściej ustąpienie odczynów alergicznych. W ekstremalnych przypadkach trzeba się jednak liczyć z powstaniem egzem i pęcherzyków naciekowych.

Obróbka mechaniczna

Większe zagrożenie występuje podczas obróbki mechanicznej gotowego laminatu po zakończeniu polimeryzacji. Obróbka taka – szczególnie szlifowanie – powoduje bowiem powstawanie pyłu, który może przedostawać się do płuc. Jego oddziaływanie na skórę jest podobne do tego, jakie występuje przy drobnych fragmentach włókien szklanych. W celu zapewnienia bezpiecznych warunków pracy należy stosować wentylację stanowiskową i wyposażyć pracowników w:

Ponadto przy obróbce mechanicznej niezbędne jest używanie elektronarzędzi z odciągami pyłów.

Styren

Stosowane w produkcji laminatów poliestrowo-szklanych żywice to najczęściej tzw. żelkot. Większość styrenu zawartego w żelkocie ulega związaniu z żywicą. Jednak nawet po całkowitym utwardzeniu i obróbce mechanicznej produkowanego elementu nadal z laminatu wydzielany jest wolny styren.

Styren zalega w dolnych partiach pomieszczeń oraz gromadzi się we wszelkiego rodzaju zagłębieniach. Dlatego też trudno go usunąć, stosując tradycyjne rozwiązania wentylacyjne. Z tych powodów niezbędne jest stosowanie wyciągów:

  • mechanicznych mających czerpnie w najniższych punktach pomieszczeń,

  • miejscowych pod stanowiskiem pracy (dodatkowo, w miarę możliwości technicznych).

Także same produkowane elementy mogą stanowić miejsca gromadzenia się styrenu, jeżeli kształtem przypominają misę (np. kadłuby łodzi). W takich przypadkach należy przechylać formy w celu „wylania” zgromadzonych par styrenu.

Pary styrenu najbardziej wchłaniane są przez:

  • drogi oddechowe,

  • błony śluzowe,

  • skórę.

Wysoka temperatura otoczenia ułatwia wchłanianie się par styrenu przez skórę. Wchłonięte przez człowieka pary styrenu działają drażniąco i narkotycznie, podrażniają błony śluzowe. Ich duże stężenia powodują stany depresyjne. Dodatkowym zagrożeniem związanym z występowaniem par styrenu jest ich wybuchowość. W związku z tym stanowiska pracy muszą być tak wyposażone, aby ograniczyć (najlepiej wyeliminować) potencjalne źródła zapłonu. Sam styren należy do substancji łatwo palnych. Z tego względu przy produkcji laminatów obowiązuje całkowity zakaz palenia.

Urządzenia elektryczne znajdujące się w strefach zagrożonych wystąpieniem atmosfery wybuchowej powinny być wykonane w odpowiedniej klasie zabezpieczenia przeciwwybuchowego. Dotyczy to również całego systemu wentylacji wywiewnej, gdzie mogą się gromadzić pary styrenu w stężeniu w granicach wybuchowości.Tomasz Torando
, specjalista ds. bhp z czynnikami chemicznymi


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wybierać nowoczesne źródła światła do mieszkania

pobierz

Zasady BHP elektryka

pobierz

Pierwsza pomoc

pobierz

Protokół powypadkowy – wzór dokumentu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33129 )
Array ( [docId] => 33129 )

Array ( [docId] => 33129 )