Różnica między składowaniem a przechowywaniem materiałów

Kategoria: Warunki pracy
Autor: Lesław Zieliński
Data: 10-03-2014 r.

Słowniki języka polskiego słowa „składowanie” i „przechowywanie” traktują jako synonimy. Nieco inaczej pojęcia te są definiowane w podręcznikach dotyczących magazynowania, np. w książce Wiesława Ładońskiego - Podstawy towaroznawstwa ogólnego (Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1994 ).

W książce W. Ładońskiego czytamy, że „Składowaniem określa się czynności związane z umiejscowieniem wyrobów w magazynie w określonych warunkach. Natomiast przechowywaniem określa się czynności związane ze składowaniem wyrobów oraz czynności prowadzące do zachowania właściwości użytkowych tych wyrobów w określonych warunkach klimatycznych otoczenia i w określonym czasie”.

Natomiast skład jest określany jako miejsce gromadzenia (składowania) towarów, magazyn (synonimy: magazyn, składowisko).

Jednakże zapisy rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dają możliwość rozdzielenia tych dwóch pojęć. Wskazują bowiem, że na stanowiskach pracy należy zapewnić wynikającą z technologii powierzchnię oraz odpowiednie urządzenia pomocnicze przeznaczone na składowanie materiałów, wyrobów, przyrządów, narzędzi i odpadów.

Na stanowiskach pracy nie wolno przechowywać surowców, gotowych wyrobów, materiałów pomocniczych i odpadów w ilościach większych od wynikających z potrzeb technologicznych, umożliwiających utrzymanie ciągłości pracy na danej zmianie. Odpady produkcyjne powinny być sukcesywnie usuwane.

Materiały stosowane do czyszczenia, nasycone lub zanieczyszczone podczas pracy substancjami i preparatami sklasyfikowanymi jako niebezpieczne albo wydzielające uciążliwe zapachy – należy przechowywać w zamkniętych naczyniach z materiału niepalnego oraz co najmniej raz na dobę usuwać z pomieszczeń pracy i niszczyć w sposób określony w instrukcjach (...).

Zapisy rozdziału 4. [Transport wewnętrzny i magazynowanie] w Dziale IV wyraźnie składowanie traktują jako magazynowanie, czyli działania związane z przemieszczaniem, składowaniem, przechowywaniem materiałów i  wyrobów w określonych warunkach.

Powyższe porównanie wskazuje, że:

 • przechowywanie jest czynnością o określonym czasie wynikającym z doraźnych, albo indywidualnych potrzeb (np. technologicznych) i dotyczy z reguły ograniczonych ilości materiałów, przedmiotów,
 • składowanie jest czynnością raczej długotrwałą o bliżej nieokreślonym czasie i dotyczy znacznej ilości materiałów, przedmiotów i należy tę czynność traktować jako magazynowanie.

Takie same wnioski wynikają ze szczegółowego przeanalizowania zapisów rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, w tym paragrafów: 7; 8; 10 ust. 2; 11 ust. 1 określających warunki przechowywania” oraz § 12 w którym składowanie jest utożsamiane z magazynowaniem.

Lesław Zieliński, były główny inżynier zarządzania bezpieczeństwem pracy, rejestrowany audytor pomocniczy SZBP wg ISRS

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wybierać nowoczesne źródła światła do mieszkania

pobierz

Zasady BHP elektryka

pobierz

Pierwsza pomoc

pobierz

Protokół powypadkowy – wzór dokumentu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 34133 )
Array ( [docId] => 34133 )

Array ( [docId] => 34133 )