Różnica między składowaniem a przechowywaniem materiałów

Kategoria: Warunki pracy
Autor: Lesław Zieliński
Data: 10-03-2014 r.

Słowniki języka polskiego słowa „składowanie” i „przechowywanie” traktują jako synonimy. Nieco inaczej pojęcia te są definiowane w podręcznikach dotyczących magazynowania, np. w książce Wiesława Ładońskiego - Podstawy towaroznawstwa ogólnego (Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej, Wrocław 1994 ).

W książce W. Ładońskiego czytamy, że „Składowaniem określa się czynności związane z umiejscowieniem wyrobów w magazynie w określonych warunkach. Natomiast przechowywaniem określa się czynności związane ze składowaniem wyrobów oraz czynności prowadzące do zachowania właściwości użytkowych tych wyrobów w określonych warunkach klimatycznych otoczenia i w określonym czasie”.

Natomiast skład jest określany jako miejsce gromadzenia (składowania) towarów, magazyn (synonimy: magazyn, składowisko).

Jednakże zapisy rozporządzenia w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy dają możliwość rozdzielenia tych dwóch pojęć. Wskazują bowiem, że na stanowiskach pracy należy zapewnić wynikającą z technologii powierzchnię oraz odpowiednie urządzenia pomocnicze przeznaczone na składowanie materiałów, wyrobów, przyrządów, narzędzi i odpadów.

Na stanowiskach pracy nie wolno przechowywać surowców, gotowych wyrobów, materiałów pomocniczych i odpadów w ilościach większych od wynikających z potrzeb technologicznych, umożliwiających utrzymanie ciągłości pracy na danej zmianie. Odpady produkcyjne powinny być sukcesywnie usuwane.

Materiały stosowane do czyszczenia, nasycone lub zanieczyszczone podczas pracy substancjami i preparatami sklasyfikowanymi jako niebezpieczne albo wydzielające uciążliwe zapachy – należy przechowywać w zamkniętych naczyniach z materiału niepalnego oraz co najmniej raz na dobę usuwać z pomieszczeń pracy i niszczyć w sposób określony w instrukcjach (...).

Zapisy rozdziału 4. [Transport wewnętrzny i magazynowanie] w Dziale IV wyraźnie składowanie traktują jako magazynowanie, czyli działania związane z przemieszczaniem, składowaniem, przechowywaniem materiałów i  wyrobów w określonych warunkach.

Powyższe porównanie wskazuje, że:

  • przechowywanie jest czynnością o określonym czasie wynikającym z doraźnych, albo indywidualnych potrzeb (np. technologicznych) i dotyczy z reguły ograniczonych ilości materiałów, przedmiotów,
  • składowanie jest czynnością raczej długotrwałą o bliżej nieokreślonym czasie i dotyczy znacznej ilości materiałów, przedmiotów i należy tę czynność traktować jako magazynowanie.

Takie same wnioski wynikają ze szczegółowego przeanalizowania zapisów rozporządzenia w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, w tym paragrafów: 7; 8; 10 ust. 2; 11 ust. 1 określających warunki przechowywania” oraz § 12 w którym składowanie jest utożsamiane z magazynowaniem.

Lesław Zieliński, były główny inżynier zarządzania bezpieczeństwem pracy, rejestrowany audytor pomocniczy SZBP wg ISRS

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wybierać nowoczesne źródła światła do mieszkania

pobierz

Zasady BHP elektryka

pobierz

Pierwsza pomoc

pobierz

Protokół powypadkowy – wzór dokumentu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34133 )
Array ( [docId] => 34133 )

Array ( [docId] => 34133 )