Środki opatrunkowe nie muszą być specjalnie utylizowane

Kategoria: Warunki pracy
Data: 03-02-2014 r.

Pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom sprawnie funkcjonujący system pierwszej pomocy w razie wypadku oraz środki do udzielania pierwszej pomocy. W szczególności pracodawca powinien zapewnić, m. in. apteczki w poszczególnych wydziałach (oddziałach) zakładu pracy.

Ilość, usytuowanie i wyposażenie punktów pierwszej pomocy i apteczek powinny być ustalone w porozumieniu z lekarzem sprawującym profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, z uwzględnieniem rodzajów i nasilenia występujących zagrożeń.

Obsługa punktów i apteczek, o których mowa powyżej, na każdej zmianie powinna być powierzana wyznaczonym pracownikom, przeszkolonym w udzielaniu pierwszej pomocy.

Wyposażanie apteczek zakładowych nie powinno zawierać leków i innych środków farmaceutycznych, gdyż jej zasoby służą jedynie doraźnemu udzielaniu pierwszej pomocy, a nie działaniom stricte medycznym czy leczniczym związanym z podawaniem leków, a więc to, co się w apteczne znajduje nie podlega ustawie o odpadach i wydanemu na jej podstawie rozporządzeniu ministra zdrowia z 30 lipca 2010 r. w sprawie szczególnego sposobu postępowania z odpadami medycznymi (Dz.U. nr 139, poz. 940).

Środki opatrunkowe, np. bandaż, gaza jałowa, woda utleniona nawet, gdy się przeterminują nie stanowią zagrożenia dla środowiska po wyrzuceniu do śmieci.

Oczywiście nie ma przeszkód, aby zakład pracy powierzył ich utylizację firmie specjalizującej się w utylizacji odpadów medycznych (ale to oczywiście kosztuje). Można również oddać je do apteki, w której znajduje się specjalny pojemnik na przeterminowane leki pochodzące z gospodarstw domowych (jest to nieodpłatne).

Nie ma natomiast regulacji, które nakazywałyby specjalny sposób utylizacji takich środków opatrunkowych.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wybierać nowoczesne źródła światła do mieszkania

pobierz

Zasady BHP elektryka

pobierz

Pierwsza pomoc

pobierz

Protokół powypadkowy – wzór dokumentu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33150 )
Array ( [docId] => 33150 )

Array ( [docId] => 33150 )