Stażysta szkoły średniej może zdobyć uprawnienia SEP

Kategoria: Warunki pracy
Autor: Lesław Zieliński
Data: 08-05-2014 r.

Osoba niepełnoletnia (praktykant lub stażysta szkoły średniej) może przystąpić do kursu i uzyskać kwalifikacje SEP do 1KV. Wiele ośrodków przygotowujących kandydatów do egzaminów kwalifikacyjnych wymaga jednak, by uczestnikami kursów były osoby pełnoletnie.

Teoretycznie nie ma przeszkód, aby osoba niepełnoletnia ukończyła kurs i nawet uzyskała potwierdzenie posiadanych kwalifikacji w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci, bowiem rozporządzenie ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 28 kwietnia 2003 r. w sprawie szczegółowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujące się eksploatacją urządzeń, instalacji i sieci (Dz.U. nr 89 poz. 828 ze zm.) nie określa wymagań w sprawie wieku ani wykształcenia osoby przystępującej do egzaminu.

Trzeba jednak pamiętać o rozporządzeniu Rady Ministrów z 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac (Dz.U. nr 200, poz. 2047 ze zm.), gdzie w załączniku Nr 1 [Wykaz Prac Wzbronionych Młodocianym] pracami stwarzającymi zagrożenia wypadkowe są prace zagrażające porażeniem prądem elektrycznym, w tym w szczególności: prace przy liniach energetycznych będących pod napięciem lub w pobliżu tych linii, prace w rozdzielniach prądu elektrycznego, w elektrycznych podstacjach, przy transformatorach i nastawniach, wszelkie prace przy obsłudze urządzeń energetycznych znajdujących się pod napięciem, z wyjątkiem napięcia obniżonego (bezpiecznego) oraz prac konserwacyjnych przy urządzeniach central telefonicznych, wykonywanych przez absolwentów szkół zawodowych (dział III, punkt 4).

Natomiast w załączniku Nr 2 zamieszczony został „Wykaz niektórych rodzajów prac wzbronionych młodocianym, przy których zezwala się na zatrudnianie młodocianych w wieku powyżej 16 lat”. Zgodnie z punktem 9 działu III tego wykazu, dla osób w wieku powyżej 17 lat pracami takimi są w zasadzie prace niewymagające uzyskania potwierdzenia posiadanych kwalifikacji w zakresie eksploatacji urządzeń, instalacji i sieci.

Lesław Zieliński, były główny inżynier zarządzania bezpieczeństwem pracy, rejestrowany audytor pomocniczy SZBP wg ISRS

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wybierać nowoczesne źródła światła do mieszkania

pobierz

Zasady BHP elektryka

pobierz

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Profilaktyka porażeń prądem elektrycznym i pierwsza pomoc

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34828 )
Array ( [docId] => 34828 )

Array ( [docId] => 34828 )