System zarządzania bhp sposobem na  korzyści ekonomiczne dla firmy

Kategoria: Warunki pracy
Data: 22-07-2013 r.

Najważniejsze wydatki na bhp są często traktowane jako skutek obowiązku pracodawcy dotyczącego spełnienia  wymagań przepisów bez analizy ich wyników przekładających się na rzeczywistą poprawę warunków pracy i dalej na poprawę efektywności ekonomicznej przedsiębiorstwa. 

Wydaje się i praktyka to potwierdza, że w wielu firmach nie prowadzi się rzetelnej ewidencji kosztów bhp i przeprowadzania ich analizy albo z braku wiedzy na ten temat albo tylko z niechęci do dodatkowego zajęcia.


W niewielu zakładach pracy, nawet posiadających certyfikowany system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy , nie liczy się ekonomicznych aspektów jego wprowadzenia, w tym zysków lub ograniczenia strat, a jeżeli się liczy to przeważnie koszty związane z wprowadzeniem i funkcjonowaniem systemu.
Faktem jest, że jeżeli obliczanie stałych wydatków na bhp jest sprawą niezbyt skomplikowaną to wyliczenie ekonomicznych korzyści jest już stosunkowo trudne.
Wiele zakładów posiada wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy, inni nie lecz ich szefowie zastanawiają się nad jego wprowadzeniem, ale są i takie firmy, których kierownictwo uważa, że system jedynie dodatkowo obciąży kadrę kierowniczą i służbę bhp nowymi obowiązkami a w rzeczywistości niewiele zmieni w przedsiębiorstwie.

Funkcjonuje bowiem dość powszechne przekonanie, że zapewnienie pracownikom ochrony zdrowia zgodnej z wymaganiami obowiązujących przepisów i poprawa warunków pracy oznacza dla firmy przede wszystkim dodatkowe nakłady finansowe i nie daje mierzalnych korzyści. Ponoszone przez przedsiębiorstwo koszty działań profilaktycznych utożsamiane są przede wszystkim z korzyściami dla pracowników – praca bezpieczniejsza i wykonywana w lepszych warunkach.


Korzyści z wprowadzenia systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy można podzielić na:
 • niematerialne, takie jak:
  • obniżenie wskaźników częstotliwości i ciężkości wypadków przy pracy,
  • zmniejszenie stwierdzonych chorób zawodowych,
  • spadek uciążliwości pracy,
  • poprawa ergonomii na stanowiskach pracy,
  • redukcję liczby zatrudnionych w warunkach niebezpiecznych czy uciążliwych,
  • podniesienie świadomości pracowników w zakresie bhp – poprawa kultury bezpieczeństwa pracy,
  • szerokie zaangażowanie kadry i pracowników w sprawy bezpieczeństwa i higieny pracy,
  • skuteczniejsze szkolenia w zakresie bhp,
  • mniejsze problemy podczas kontroli PIP, PIS, PSP, UDT, nadzoru budowlanego itd. przez udowodnienie stosowania i spełnianie międzynarodowych standardów BHP
 • materialne, w których mieszczą się:
  • ograniczenie kosztów spowodowanych wypadkami przy pracy i chorobami zawodowymi,
  • zmniejszenie kosztów spowodowanych absencją chorobową pracowników,
  • optymalizację kosztów związanych z zapewnieniem minimalnych, prawnych wymagań bhp, w tym kosztów zapewnienia środków ochrony zbiorowej i indywidualnej,
  • usprawnienie nakładów na działania dla poprawy warunków bhp,
  • stosowanie działań zapobiegawczych w miejsce usuwania skutków wypadków,
  • poprawę konkurencyjności firmy przez kreowanie wizerunku nowoczesnego, bezpiecznego przedsiębiorstwa , udowodnienie stosowania i spełnianie międzynarodowych standardów bhp.


Lesław Zieliński,
były główny inżynier zarządzania bezpieczeństwem pracy, rejestrowany audytor pomocniczy SZBP wg ISRS
Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wybierać nowoczesne źródła światła do mieszkania

pobierz

Zasady BHP elektryka

pobierz

Pierwsza pomoc

pobierz

Protokół powypadkowy – wzór dokumentu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 24371 )
Array ( [docId] => 24371 )

Array ( [docId] => 24371 )