W porze nocnej pracę może wykonywać tylko jeden pracownik

Kategoria: Warunki pracy
Data: 22-08-2013 r.

Przepisy nie zakazują, aby w zakładzie pracy, w porze nocnej, pracę wykonywała jedna osoba. Zgodnie z przepisami Kodeksu pracy (k.p.) pora nocna obejmuje 8 godzin pomiędzy godzinami 21.00 a 7.00. Godziny te są ustalane indywidualnie dla każdego pracodawcy.

Pracownik, którego rozkład czasu pracy obejmuje w każdej dobie przynajmniej 3 godziny pracy w porze nocnej, bądź którego przynajmniej ¼ czasu pracy w okresie rozliczeniowym przypada na porę nocną, jest pracującym w nocy.

Regułą jest, iż czas pracy takiego pracownika nie może przekraczać 8 godzin na dobę, jeżeli wykonuje prace szczególnie niebezpieczne lub związane z dużym wysiłkiem fizycznym lub umysłowym. Wykaz tych prac jest ustalany przez pracodawcę działającego w porozumieniu z zakładową organizacją związkową, a gdy u pracodawcy nie działa zakładowa organizacja związkowa, to z przedstawicielami pracowników wybranymi w trybie przyjętym u danego pracodawcy oraz po zasięgnięciu opinii lekarza pełniącego profilaktyczną opiekę zdrowotną nad pracownikami, mając na uwadze konieczność zagwarantowania bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia pracowników.

Powyższe ograniczenia czasu pracy nie dotyczą:

 • pracowników zarządzających w imieniu pracodawcy zakładem pracy,
 • przypadków konieczności prowadzenia akcji ratowniczej w celu ochrony życia lub zdrowia ludzkiego, ochrony mienia lub środowiska albo usunięcia awarii.

  Praca w porze nocnej zabroniona jest w stosunku do:

  • kobiet w ciąży,
  • pracowników opiekujących się dzieckiem do lat 4 bez ich zgody,
  • pracowników młodocianych (art. 203 k.p.),
  • pracowników niepełnosprawnych – pracownik niepełnosprawny może jednak wykonywać pracę w porze nocnej, jeżeli lekarz, który przeprowadza badania profilaktyczne lub w przypadku jego braku lekarz sprawujący opiekę nad niepełnosprawnym, wyrazi na to zgodę; można zatrudniać w porze nocnej również osoby niepełnosprawne przy pilnowaniu (art. 15 ust. 3 i art. 16 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych – tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 127, poz. 721 ze zm.).

  Pora nocna dla pracowników młodocianych przypada między godzinami 22.00 a 6.00, zaś dla pracowników młodocianych pracujących pomimo nieukończenia 16. roku życia (w przypadkach, gdy przepisy to umożliwiają) pora nocna zamyka się w granicach godzin 20.00 i 6.00.

  Zaloguj się, aby dodać komentarz

  Nie masz konta? Zarejestruj się »

  Zobacz także

  Jak wybierać nowoczesne źródła światła do mieszkania

  pobierz

  Zasady BHP elektryka

  pobierz

  Pierwsza pomoc

  pobierz

  Protokół powypadkowy – wzór dokumentu

  pobierz

  Polecane artykuły

  Polecamy kancelarię:

  • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

   ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

   Wyświetl wizytówkę
  • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

   ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

   Wyświetl wizytówkę
  • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

   ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

   Wyświetl wizytówkę
  • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

   ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

   Wyświetl wizytówkę
  • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

   Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

   Wyświetl wizytówkę
  • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

   ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

   Wyświetl wizytówkę
  • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

   ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

   Wyświetl wizytówkę
  • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

   ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

   Wyświetl wizytówkę
  • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

   ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

   Wyświetl wizytówkę
  • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

   ul. Słupecka 9/1, Gdynia

   Wyświetl wizytówkę
  • Kancelaria MERITUM

   ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

   Wyświetl wizytówkę
  • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

   Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

   Wyświetl wizytówkę
  Array ( [docId] => 24397 )
  Array ( [docId] => 24397 )

  Array ( [docId] => 24397 )