Warunki bhp dla pomieszczenia do pracy ze skanerem

Kategoria: Warunki pracy
Autor: Lesław Zieliński
Data: 25-04-2014 r.

Warunki pracy w pomieszczeniach ze skanerami, w których digitalizuje się dokumenty, z punku widzenia bhp pracowników, muszą odpowiadać wymaganiom określonym w rozporządzeniu w sprawie ogólnych przepisów bhp, a w szczególności warunkom zapisanym w treści (i załączniku) rozporządzenia w sprawie bhp na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Nie ma dla takich prac innych, dodatkowych wymagań.

Natomiast inaczej wygląda sprawa z digitalizacją dokumentów archiwalnych, starodruków, czy dzieł sztuki i kultury, których dotyczą zapisy rozporządzenia ministra kultury z 15 lutego 2005 r. w sprawie warunków przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców(Dz.U. nr 32, poz. 284) oraz ustawy z 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (tekst jedn.: Dz.U. z 2011 r. nr 123, poz. 698 ze zm.).

 

W zależności od rodzajów wykonywanych prac (np. prace fotograficzne) i rodzajów dokumentów podlegających digitalizacji (np. starodruki, dzieła sztuki, mapy) pomieszczenia te będą musiały spełniać dodatkowe wymagania, między innymi, w zakresie:

 • wysokości pomieszczenia – co najmniej 3,3 m (lub wentylacja mechaniczna czy klimatyzacja) ze względu na szkodliwy pył ze starych dokumentów mogący być źródłem szkodliwych mikroorganizmów (np.grzyby pleśniowe);
 • powierzchni ścian – nie powodujące odblasków, łatwe w utrzymaniu czystości;
 • powierzchni podłóg – antyelektrostatyczne, łatwe w utrzymaniu czystości;
 • kontroli i utrzymania stałej temperatury oraz wilgotności powietrza (stosowanie klimatyzacji, czy innych urządzeń z możliwością regulacji);
 • dodatkowej wolnej przestrzeni wynikającej z konieczności przenoszenia, rozkładania wielkowymiarowych arkuszy dokumentów, takich jak np. mapy;
 • ochrony starodruków, czy dzieł sztuki przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych – zasłony, żaluzje w oknach lub specjalne szyby czy folie;
 • rodzaju oświetlenia, w tym ograniczenie promieniowania UV i IR oraz zjawiska olśnienia, a także zapewnienie odpowiedniego oświetlenia w pomieszczeniu wykonywania fotografii dokumentów i w miejscu przeglądania skanów;
 • ochrony przed hałasem, który w pomieszczeniach intensywnej pracy umysłowej nie powinien przekraczać 55db;
 • zabezpieczenia przed wejściem osób nieupoważnionych.

W pobliżu pomieszczeń pracy powinny znajdować się, lub być wydzielone miejsca:

 • na dokumenty (magazynek),
 • do przebierania się i przechowywania środków ochrony indywidualnej (takich jak półmaski przeciwpyłowe, okulary, rękawiczki);
 • do odpoczynku (ograniczenie czasu pracy przed monitorem ekranowym), przygotowywania i spożywania posiłków.

Proszę zwrócić uwagę na fakt, że niektóre z powyższych wymagań dotyczą bezpieczeństwa dokumentów, ale jednocześnie wpływają na bezpieczeństwo warunków pracy.

Lesław Zieliński, były główny inżynier zarządzania bezpieczeństwem pracy, rejestrowany audytor pomocniczy SZBP wg ISRS

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wybierać nowoczesne źródła światła do mieszkania

pobierz

Zasady BHP elektryka

pobierz

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Profilaktyka porażeń prądem elektrycznym i pierwsza pomoc

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34734 )
Array ( [docId] => 34734 )

Array ( [docId] => 34734 )