Wstępne badania lekarskie osób współpracujących

Kategoria: Warunki pracy
Data: 09-11-2012 r.

Wstępne badania lekarskie służą ocenie stanu zdrowia i przydatności do zatrudnienia na konkretnym stanowisku pracy. Ich celem jest zapobieżenie zatrudnianiu pracowników przy pracach, których rodzaj stwarzałby ze względu na właściwości psychofizyczne lub stan zdrowia szczególne zagrożenie dla nich samych lub innych pracowników. Kogo więc kierować na wstępne badania lekarskie?

Pracodawca ma obowiązek kierowania na wstępne badania lekarskie:

 • osoby przyjmowane do pracy,
 • pracowników młodocianych przenoszonych na inne stanowiska pracy,
 • innych pracowników przenoszonych na stanowiska pracy, na których występują czynniki szkodliwe dla zdrowia lub warunki uciążliwe.

Pracodawca musi zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy wykonującym pracę na innej podstawie niż stosunek pracy (czyli osobom świadczącym pracę na jego rzecz, ale niebędącym jego pracownikami) w zakładzie pracy lub miejscu wyznaczonym przez pracodawcę.

Jeżeli z umowy wynika, że zleceniobiorca jest związany stałym miejscem wykonywania czynności faktycznej lub prawnej, obowiązek zapewniania przestrzegania w takim miejscu bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, ciąży na pracodawcy. Oznacza to, że zleceniobiorca powinien legitymować się stosownym orzeczeniem lekarskim wydanym po przeprowadzeniu badań profilaktycznych.

Zdaniem PIP, jeżeli zagrożenia związane z warunkami pracy lub jej przebiegiem są na tyle duże, że nawet do doraźnego wykonywania tych prac lub przebywania w tych warunkach były dopuszczane wyłącznie osoby fizyczne z odpowiednim stanem zdrowia, to pracodawca lub inny podmiot organizujący pracę może wymagać od osoby, z którą zawiera umowę cywilną (będącą podstawą wykonywania pracy, na przykład przez samozatrudniającego się), aby poddała się wstępnemu badaniu lekarskiemu.

Natomiast odnośnie do kosztów badań profilaktycznych wykonujących pracę na innej podstawie niż stosunek pracy – wobec braku szczegółowej regulacji – można przyjąć, że nie ma prawnych przeszkód, aby pracodawca podjął czynności umożliwiające mu zwolnienie się z takiego obowiązku. W odróżnieniu od przepisów prawa pracy przepisy Kodeksu cywilnego umożliwiają stronom umowy cywilnoprawnej dowolne kształtowane jej warunków.

Jan. M. Pióro, specjalista w zakresie prawa pracy, biegły sądowy w dziedzinie bhp przy Sądzie Okręgowym w Warszawie


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wybierać nowoczesne źródła światła do mieszkania

pobierz

Zasady BHP elektryka

pobierz

Pierwsza pomoc

pobierz

Protokół powypadkowy – wzór dokumentu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 24332 )
Array ( [docId] => 24332 )

Array ( [docId] => 24332 )