Wszystkie artykuły

  Warunki pracy 25.02.2016
  Awans na stanowisko specjalisty ds. bhp
  Czy po upływie roku pracy na 1/3 etatu na stanowisku starszego inspektora bhp uzyskuje się uprawnienia specjalisty? Czy niepełny etat ma wpływ na uzyskanie uprawnień i wydłuża to czas stażu ponad rok? Czy liczba pracowników w tym przypadku (ponad 200) ma wpływ na możliwość uzyskania uprawnień? Jakie korzyści wynikają z podniesienia kwalifikacji do rangi specjalisty?Przepracowanie roku ...

  Warunki pracy 14.01.2016
  Obuwie robocze w okresie zimowym
  Czy pracodawca, który zapewnia obuwie robocze do pracy na danym stanowisku, powinien uwzględnić porę zimową i zapewnić pracownikom obuwie zimowe, w sytuacji gdy pracownik przemieszcza się między budynkami? Przykładowo, raz na tydzień dostarcza materiały na polecenie słowne przełożonego. Czy wystarczy, że obuwie zostanie zmienione na takie, jakie posiada pracownik? Co, jeśli pracownik ...

  Warunki pracy 20.04.2015
  Czy pracownicy zatrudnieni na umowę zlecenie mogą pracować bez nadzoru
  Osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia mogą wykonywać pracę bez nadzoru zleceniodawcy. Jednak należy nadzorować i kontrolować ich warunki pracy, jeśli wykonują prace na terenie zakładu pracy lub w innym wskazanym miejscu.Obowiązek nadzorowania i kontroli warunków pracy zleceniobiorcy wynika z art. 304 § 1 Kodeksu pracy. Przez umowę zlecenia przyjmujący zlecenie (zleceniobiorca) ...

  Warunki pracy 20.04.2015
  Jak często należy przeprowadzać ocenę ryzyka zawodowego
  W systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy ocenę ryzyka zawodowego przeprowadza się w sposób usystematyzowany oraz postrzega się jako proces ciągły, dający podstawy do skutecznej poprawy warunków pracy.Polska Norma PN-N-18002:2000 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy – Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego zaleca przeprowadzanie oceny ryzyka zawodowego ...

  Warunki pracy 17.04.2015
  Ekspozycja na promieniowanie laserowe – Wartość MDE
  Promieniowanie laserowe nie jest zdrowe dla człowieka. Ekspozycja na ten rodzaj promieniowania może grozić bardzo negatywnymi skutkami, np. poparzeniami czy uszkodzeniem oczu. Jednak są stanowiskach pracy, w różnych gałęziach i branżach gdzie wykorzystuje się laser. Z uwagi ten fakt określono parametr maksymalnej dopuszczalnej ekspozycji człowieka na promieniowanie laserowe, czyli wartości ...

  Warunki pracy 27.02.2015
  Obciążenie psychiczne pracowników – jak je zbadać, ocenić
  Obciążenie psychiczne pracownika jest związane z ergonomią. Tak więc, może wynikać bezpośrednio z organizacji stanowiska pracy i organizacji samej pracy. Rodzi się zatem pytanie, w jaki sposób można dowiedzieć się, czy warunki naszej pracy wpływają na nasz stan psychiczny? Obciążenie psychiczne powinno zostać ujęte również w ocenie ryzyka zawodowego. Wysiłek psychiczny związany ...

  Warunki pracy 26.11.2014
  Użytkowanie maszyn a wyłączenie systemów bezpieczeństwa
  Użytkowanie maszyny bez kompletu zabezpieczeń, w jakie została wyposażona przez producenta jest niedopuszczalne. Jeżeli użytkowane w zakładzie maszyny nie odpowiadają potrzebom firmy, nie oznacza to że można modyfikować je przez likwidowanie w nich systemów bezpieczeństwa. Takie działanie może odbić się na bezpieczeństwie obsługi i osób postronnych. Istnieją jednak sytuacje, ...

  Warunki pracy 17.11.2014
  PKP – lider bezpiecznej pracy
  Na największe ryzyko zawodowe w PKP narażone są grupy zawodowe zatrudnione przy sterowaniu ruchem kolejowym oraz pracownicy wykonujący prace w sąsiedztwie torów kolejowych. Dlatego dla każdego z tych niebezpieczeństw, aby zwiększyć bezpieczeństwo pracy, opracowano ryzyko zawodowe, które jest w spółce dopuszczalne, zgodnie z „Systemem zarządzania bhp”. - Pracownicy spółki PKP Polskich ...

  Warunki pracy 08.05.2014
  Zasady przenoszenia ciężkich przedmiotów w gastronomii
  W opracowaniach dotyczących bhp w gastronomii można się spotkać z różnymi sugerowanymi wielkościami mas ręcznie przenoszonych przedmiotów, które są wynikiem uwzględniania norm maksymalnych, rodzaju pracy, warunków lokalnych i wymagań ergonomii.W razie konieczności przenoszenia przedmiotu trzymanego w odległości większej niż 30 cm od tułowia, należy zmniejszyć o połowę dopuszczalną ...

  Warunki pracy 08.05.2014
  Stażysta szkoły średniej może zdobyć uprawnienia SEP
  Osoba niepełnoletnia (praktykant lub stażysta szkoły średniej) może przystąpić do kursu i uzyskać kwalifikacje SEP do 1KV. Wiele ośrodków przygotowujących kandydatów do egzaminów kwalifikacyjnych wymaga jednak, by uczestnikami kursów były osoby pełnoletnie.Teoretycznie nie ma przeszkód, aby osoba niepełnoletnia ukończyła kurs i nawet uzyskała potwierdzenie posiadanych kwalifikacji ...