Wszystkie artykuły

  Warunki pracy 17.09.2012
  Co powinno zawierać skierowanie na badanie lekarskie
  Pracownicy są kierowani na badania lekarskie przez pracodawcę. Nie ma więc potrzeby składać wniosku w tym zakresie, bo skierowanie pracowników na badania lekarskie jest obowiązkiem pracodawcy. Skierowanie na badania profilaktyczne powinno zawierać m.in. określenie stanowiska, na którym pracownik jest zatrudniony oraz informację o występujących czynnikach szkodliwych. To pracodawca kieruje ...

  Warunki pracy 31.08.2012
  Czy praktykant musi być skierowany na badania lekarskie
  Przepisy Kodeksu pracy nakładają na pracodawcę obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków zajęć odbywanych na terenie zakładu pracy przez studentów i uczniów, którzy nie są pracownikami. Czy obowiązek dbania przez pracodawcę o zasady bhp oznacza, że praktykanci muszą być skierowani przez pracodawcę na badania lekarskie?Do firm na praktyki mogą być kierowani praktykanci ...

  Warunki pracy 30.08.2012
  Czy osoba pracująca na umowę zlecenie musi przejść badania lekarskie
  Obowiązek zapewnienia przez pracodawcę bezpiecznych i higienicznych warunków pracy obejmuje nie tylko pracowników, ale także osoby pracujące na podstawie umów cywilnoprawnych, jak np. umowa o dzieło, czy umowa zlecenia.Obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy obejmuje nie tylko pracowników. Pracodawca ma bowiem obowiązek zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki ...

  Warunki pracy 30.08.2012
  Kto kieruje pracowników na badania lekarskie
  Pracownicy są kierowani na badania lekarskie przez pracodawcę. Nie ma więc potrzeby składać wniosku w tym zakresie, bo skierowanie pracowników na badania lekarskie jest obowiązkiem pracodawcy. Skierowanie na badania profilaktyczne pracownika powinno zawierać: określenie rodzaju badania profilaktycznego, jakie ma być wykonane, w przypadku osób przyjmowanych do pracy lub pracowników ...

  Warunki pracy 30.08.2012
  Kto kieruje pracownika na badania lekarskie
  Na badania okresowe i badania wstępne kieruje pracodawca. Pracownicy mają obowiązek poddawania się badaniom lekarskim. Ma to na celu stwierdzenie ewentualnych przeciwwskazań do wykonywania pracy na określonym stanowisku. Koszt badań lekarskich pokrywa pracodawca. Osoby przyjmowane do pracy, jak również pracownicy młodociani przenoszeni na inne stanowiska pracy i inni pracownicy przenoszeni ...

  Warunki pracy 23.07.2012
  Jakim badaniom lekarskim musi się poddać pracownik
  Przed rozpoczęciem pracy pracownik musi się poddać wstępnym badaniom lekarskim. W trakcie trwania umowy o pracę pracownik podlega okresowym oraz kontrolnym badaniom lekarskim. Brak badań uniemożliwia pracownikowi podjęcie pracy, ponieważ pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.Rodzaje ...

  Warunki pracy 23.07.2012
  Jaka temperatura może panować w pomieszczeniu pracy
  W pomieszczeniu pracy, czyli w miejscu przeznaczony na pobyt pracowników, w którym wykonywana jest praca musi panować odpowiednia temperatura. Wysokość temperatury musi być dostosowana do rodzaju wykonywanej pracy. Maksymalna i minimalna temperatura Przepisy wskazują jaką temperaturę w pomieszczeniu pracy pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom. Temperatura nie może być niższa niż ...