Wszystkie artykuły

  Warunki pracy 27.03.2014
  Przy obsłudze maszyn wymagane są odpowiednie kwalifikacje
  Nie ma prawnych ograniczeń powierzania obsługi maszyny szczególnie niebezpiecznej (np. traka) osobom wykonującym prace na umowę zlecenia, o ile osoba ta posiada odpowiednie kwalifikacje. Bez względu na rodzaj umowy zawartej z osobą obsługującą maszynę (trak) pracodawca/zleceniodawca jest obowiązany posiadać pomiary czynników szkodliwych dla zdrowia.Pod pojęciem kwalifikacji rozumie ...

  Warunki pracy 27.03.2014
  Pracownicy biurowi narażeni są na obciążenia nerwowo-psychiczne
  Wbrew powszechnej opinii biuro nie jest wolne od zagrożeń wypadkowych i chorobowych, a przede wszystkim uciążliwości pracy. Podstawowe czynniki niebezpieczne i szkodliwe oraz związane z nimi zagrożenia i uciążliwości występujące w biurach to: prąd elektryczny – porażenie prądem zasilającym urządzenia biurowe (np. komputery, kserokopiarki), urządzenia oświetleniowe i grzewczo-wentylacyjne ...

  Warunki pracy 27.03.2014
  Rozliczenie z pracodawcą zakupu okularów korygujących wzrok
  Pracownik po dokonaniu zakupu okularów korygujących wzrok powinien przekazać pracodawcy wymagane dokumenty, a pracodawca powinien zwrócić pracownikowi określoną, ustaloną przez pracodawcę kwotę dofinansowania do zakupu okularów korygujących wzrok.Pracownik, który dokonuje zakupu okularów korygujących wzrok, jeżeli wyniki badań okulistycznych przeprowadzonych w ramach badań profilaktycznych, ...

  Warunki pracy 27.03.2014
  Najczęstsze nieprawidłowości występujące na placach budowy
  Budownictwo od wielu lat należy do jednej z najbardziej wypadkogennych sekcji gospodarki narodowej. Wskaźnik wypadków śmiertelnych pozostaje tu na poziomie wskaźnika dla górnictwa i kopalnictwa oraz ponad 2,5-krotnie przewyższa wskaźnik dla całej działalności produkcyjnej. Także wskaźnik wypadków ciężkich jest tu 2,5-krotnie większy niż dla całej gospodarki narodowej. Znacznie przewyższa ...

  Warunki pracy 20.03.2014
  Oceny stanu bhp należy dokonać co najmniej raz w roku
  Konkretny termin sporządzania oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy w firmie nie jest określony przez prawo. Obowiązek oceny stanu bhp w zakładzie pracy ciąży na służbie bhp i ocenę taką należy dokonać co najmniej raz w roku.Kwestia sporządzania oceny stanu bezpieczeństwa i higieny pracy jest uregulowana w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie służby bezpieczeństwa i higieny ...

  Warunki pracy 17.03.2014
  Kiedy przeprowadzać ocenę ryzyka zawodowego
  Każdy pracodawca ma obowiązek oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą, stosowania niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko zawodowe, a także informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, i zasadach ochrony przed zagrożeniami.Ocenę ryzyka zawodowego należy wykonywać zawsze, gdy:1)      utworzono ...

  Warunki pracy 13.03.2014
  Działalność służby bhp w UE oparta jest na swobodzie świadczenia usług
  Każdy obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, bez względu na miejsce pobytu, ma prawo do podjęcia działalności jako pracownik najemny i prowadzenia tej działalności na terytorium innego państwa członkowskiego UE zgodnie z przepisami ustawowymi, wykonawczymi oraz administracyjnymi dotyczącymi zatrudnienia obywateli tego państwa.Ma on w szczególności prawo do podjęcia zatrudnienia ...

  Warunki pracy 13.03.2014
  Co najmniej raz w miesiącu trzeba skontrolować rusztowanie
  Eksploatacja rusztowań powinna być prowadzona zgodnie z instrukcją producenta lub projektem indywidualnym. Natomiast użytkowanie ruchomych podestów roboczych musi odbywać się zgodnie z dokumentacją techniczno-eksploatacyjną. Zabronione jest pozostawianie na pomostach rusztowań i ruchomych podestów roboczych materiałów oraz wyrobów po zakończeniu pracy, a także zrzucanie demontowanych ...

  Warunki pracy 13.03.2014
  Pracownik służby bhp jest szczególnie narażony na wypalenie zawodowe
  Pracownicy służby bhp należą do grupy zawodowej szczególnie narażonej na wypalenie zawodowe. Oczywiście podatność na nie jest uzależniona od indywidualnych predyspozycji, jednak charakter wykonywanej przez pracowników służby bhp pracy może ją podnosić.Praktycznie każdego dnia swojej pracy pracownicy służby bhp znajdują się w sytuacji konfrontacji wymagań, jakie stawiają przed ...

  Warunki pracy 12.03.2014
  Ocena istniejących środków bezpieczeństwa
  Często po zidentyfikowaniu zagrożeń i ocenie istniejących środków bezpieczeństwa okazuje się, że nie ma pewności, czy ryzyko zawodowe można zaakceptować. Oszacowanie, że ryzyko zawodowe jest małe, opiera się zazwyczaj na założeniu niskiego lub bardzo niskiego prawdopodobieństwa wystąpienia wypadku lub choroby zawodowej.Należy jednak pamiętać, że ocena prawdopodobieństwa jakiegoś ...