Wszystkie artykuły

  Warunki pracy 23.07.2012
  Jakim badaniom lekarskim musi się poddać pracownik
  Przed rozpoczęciem pracy pracownik musi się poddać wstępnym badaniom lekarskim. W trakcie trwania umowy o pracę pracownik podlega okresowym oraz kontrolnym badaniom lekarskim. Brak badań uniemożliwia pracownikowi podjęcie pracy, ponieważ pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku.Rodzaje ...

  Warunki pracy 23.07.2012
  Jaka temperatura może panować w pomieszczeniu pracy
  W pomieszczeniu pracy, czyli w miejscu przeznaczony na pobyt pracowników, w którym wykonywana jest praca musi panować odpowiednia temperatura. Wysokość temperatury musi być dostosowana do rodzaju wykonywanej pracy. Maksymalna i minimalna temperatura Przepisy wskazują jaką temperaturę w pomieszczeniu pracy pracodawca musi zapewnić swoim pracownikom. Temperatura nie może być niższa niż ...

  Dokumentacja BHP 19.07.2012
  Zmiany w sposobie dokumentowania chorób zawodowych i skutków chorób
  Dnia 1 sierpnia 2012 r. zacznie obowiązywać rozporządzenie Ministra Zdrowia z 24 maja 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób. Zostało ono wydane na podstawie art. 237 § 4 pkt 1 Kodeksu pracy.Zmiany wprowadzone w rozporządzeniu Ministra Zdrowia w sprawie sposobu dokumentowania chorób zawodowych i skutków tych chorób ...

  Wypadki przy pracy 08.06.2012
  Zmęczenie kierowców przyczyną wypadków przy pracy
  Zawód kierowcy należy do kategorii trudnych i niebezpiecznych, dlatego od osób wykonujących go wymaga się szczególnych predyspozycji psychofizycznych. W zestawieniu z innymi grupami zawodowymi, to właśnie kierowcy są dużo częściej poszkodowani w wypadkach przy pracy, wyprzedzając górników, czyli grupę zawodową, która wydaje się być bardziej obarczona ryzykiem wystąpienia wypadku. ...

  Dokumentacja BHP 11.04.2012
  Wydatki na BHP
  Pracodawcy mają obowiązek zapewnić osobom zatrudnionym pracę w bezpiecznych warunkach. Niejednokrotnie wydatki na szeroko rozumiane bezpieczeństwo i higienę pracę są znaczne. Powstaje wówczas problem jak je rozliczyć.Kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych ...

  Dokumentacja BHP 11.04.2012
  Dokumentowanie wydatków na BHP
  Wydatki na zapewnienia bezpiecznych warunków pracy stanowią znaczne obciążenie dla pracodawców. Niejednokrotnie pracodawcy prowadzący PKPiR mają problem w jaki sposób udokumentować takie wydatki. Podstawą zapisów w księdze są dowody księgowe, którymi są: faktury, dokumenty celne, rachunki, faktury korygujące i noty korygujące. Dowodem księgowym może być też inny dowód, ...