Dbający o bhp nie musi obawiać się podwyższenia składki wypadkowej

Data: 03-07-2013 r.

Gdy całkowitą winę za wypadek przy pracy ponosi pracownik, inspektor pracy Państwowej Inspekcji Pracy nie powinien występować do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych o karne podwyższenie składki wypadkowej. Stanowisko takie zajął Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 4 czerwca 2013 r. (I UK 526/12).

W analizowanej sprawie, pracownik został wysłany do naprawy linii energetycznej. Przed przystąpieniem do pracy nie wykonał żadnych czynności zabezpieczających i nie wyłączył zasilania sieci. Porażony prądem zmarł.

Kilka miesięcy później dwóch pracowników tej samej firmy zostało oddelegowanych do wykonania przyłącza kabla wysokiego napięcia. Oni również zlekceważyli wymagania bhp – nie zastosowali ani odpowiednich narzędzi, ani środków ochronny indywidualnej (kasków i masek). Jeden z nich upuścił znajdujący się pod napięciem kabel na będący także pod napięciem panel z bezpiecznikami, powodując tym samym zwarcie. Skutkiem tego było zniszczenie urządzeń elektrycznych, a obaj pracownicy zostali poważnie oparzeni.

Pracodawca – firma energetyczna – jak wynikało z ustaleń dokonanych przez Państwową Inspekcję Pracy (PIP) w postępowaniu powypadkowym – zapewnił pracownikom wszystkie narzędzia i środki ochrony indywidualnej. Zatrudnieni byli ponadto doświadczonymi pracownikami. Zostali też odpowiednio przeszkoleni.

Tym samym stwierdzono całkowity brak winy pracodawcy i jednoczesne przyczynienie się pracowników do wypadków.

Mimo to PIP skierowała do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (ZUS) wniosek o podwyższenie składki wypadkowej płaconej przez pracodawcę poszkodowanych aż o 100%. Wniosek został przyjęty.

Firma odwołała się od tej decyzji, ale zarówno w I, jak i II instancji przegrała sprawę. Skierowała więc skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego (SN).

Zdaniem Sądu Najwyższego:

Sędziowie SN uznali ją za zasadną i uchylili orzeczenie apelacyjne. Nakazali też ponowne rozpatrzenie sprawy (wyrok SN z 4 czerwca 2013 r., sygn. akt I UK 526/12).

W uzasadnieniu wskazano, że podniesienie składki wypadkowej o 100% nie może następować w każdym przypadku nieprzestrzegania przepisów bhp, niezależnie od tego, kto je złamał.

Pracodawca ma obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy. Ponosi też odpowiedzialność za ewentualne naruszenia wymagań bhp w granicach przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zdaniem SN nie można traktować tej odpowiedzialności na zasadzie ryzyka, bez uwzględnienia działań pracowników. Ale zarazem wina pracownika nie jest w takim przypadku decydująca. Należy bowiem oddzielić odpowiedzialność pracodawcy od winy pracownika. W takich sprawach zawsze trzeba sprawdzać, czy pracodawca należycie wykonywał obowiązki w zakresie bhp.

Na zakończenie SN podkreślił, że ZUS wcale nie jest związany wnioskiem inspektora pracy o podwyższenie składki wypadkowej. Jest w takich przypadkach samodzielnie uprawniony do stwierdzenia, czy doszło do naruszenia przepisów bhp po stronie pracodawcy.

Michał Culepa, prawnik, specjalista ds. prawa pracy


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wybierać nowoczesne źródła światła do mieszkania

pobierz

Zasady BHP elektryka

pobierz

Pierwsza pomoc

pobierz

Protokół powypadkowy – wzór dokumentu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 24456 )
Array ( [docId] => 24456 )

Array ( [docId] => 24456 )