Pracodawcy odpowiadają także za bezpieczeństwo osób postronnych

Data: 21-11-2013 r.

Wszyscy pracodawcy ponoszą odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny pracy w swoich zakładach pracy. Pracodawca musi zadbać jednak nie tylko o swoich pracowników, ale również o bezpieczeństwo osób postronnych.

Przede wszystkim pracodawca ma chronić zdrowie oraz życie swoich pracowników przez zapewnienie im bezpiecznych i higienicznych warunków pracy, przy odpowiednim wykorzystaniu osiągnięć nauki oraz techniki. Przy wykonywaniu bardzo wielu prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej występują zagrożenia życia i zdrowia nie tylko pracowników bezpośrednio je wykonujących oraz innych zatrudnionych, ale równie często także osób postronnych (np. przy przewozie ludzi i towarów transportem kołowym czy szynowym).

Pracodawca, który prowadzi takie prace, ponosi odpowiedzialność nie tylko za stan bezpieczeństwa swoich pracowników, ale również właśnie tych osób postronnych. Jest to odpowiedzialność karna określona w Kodeksie karnym. Mianowicie:

 • osoba, która powoduje katastrofę w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, a katastrofa ta zagraża życiu bądź zdrowiu wielu osób albo mieniu w wielkich rozmiarach, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10,
 • osoba, która powoduje bezpośrednie niebezpieczeństwo powstania katastrofy w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8,

 • osoba, która wbrew swojemu szczególnemu obowiązkowi dopuszcza do ruchu pojazd mechaniczny lub inny w stanie bezpośrednio zagrażającym bezpieczeństwu w ruchu lądowym, wodnym bądź powietrznym, albo dopuszcza do prowadzenia takiego lub innego pojazdu na drodze publicznej, w strefie zamieszkania bądź ruchu przez osobę w stanie nietrzeźwości, będącą pod wpływem środka odurzającego albo niemającą wymaganych uprawnień, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności do lat 2.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wybierać nowoczesne źródła światła do mieszkania

pobierz

Zasady BHP elektryka

pobierz

Pierwsza pomoc

pobierz

Protokół powypadkowy – wzór dokumentu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 24478 )
Array ( [docId] => 24478 )

Array ( [docId] => 24478 )