Procedury reagowania na wypadki i awarie w firmie

Data: 10-01-2014 r.

Aby posiadać aktualne  informacje o zagrożeniach i związanym z nimi ryzyku zawodowym w firmie należy przeanalizować wypadki, awarie oraz zdarzenia potencjalnie wypadkowe, czyli ustalać ich okoliczności i określać ich przyczyny.

Firma zawsze powinna być przygotowana na ewentualne wypadki i awarie. W tym celu muszą zostać określone procedury dotyczące postępowania wobec:

 • wypadków przy pracy i zdarzeń potencjalnie wypadkowych:

  • pożarów, wybuchów, niekontrolowanych wycieków substancji niebezpiecznych,

  • awarii związanych z oddziaływaniem na środowisko naturalne (np. uszkodzenie systemu sterowania pomp w oczyszczalni ścieków i w jego wyniku niekontrolowany zrzut substancji szkodliwych do cieku wodnego, uszkodzenie elektrofiltrów pieca hutniczego i w jego wyniku niekontrolowana emisja szkodliwych pyłów do atmosfery, rozszczelnienie zbiornika amoniaku w chłodni i w jego wyniku skażenie gleby i atmosfery w okolicy firmy),

  • awarii maszyn i urządzeń (np. niezadziałanie hamulców suwnicy, brak samoczynnego wyłączenia – rozłączenia napędu obrabiarki przy zablokowaniu wrzeciona).

Określenie tych procedur jest obowiązkiem pracodawcy. To on musi opracować system reagowania na:
 • wypadki,

 • zdarzenia potencjalnie wypadkowe,

 • awarie.

W zależności od struktury organizacyjnej firmy, system ten opracowują poszczególne jej komórki – osoby odpowiedzialne za daną dziedzinę lub jedna komórka, wyznaczona przez pracodawcę (może nią być służba bhp). Wspomniane procedury powinny zawierać:

 • definicje poszczególnych zdarzeń,

 • odpowiedzialność za ich rejestrowanie,

 • sposób rejestracji (z podaniem jej wzorów),

 • sposób reagowania na dane zdarzenia i postępowania po ich zaistnieniu,

 • sposób wprowadzania działań zapobiegających podobnym zdarzeniom w przyszłości.

Procedury reagowania na wypadki, awarie i zdarzenia potencjalnie wypadkowe wprowadza w firmie pracodawca lub osoba przez niego upoważniona, w formie odpowiednich zarządzeń bądź poleceń.

Agnieszka Świeboda


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wybierać nowoczesne źródła światła do mieszkania

pobierz

Zasady BHP elektryka

pobierz

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Profilaktyka porażeń prądem elektrycznym i pierwsza pomoc

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33161 )
Array ( [docId] => 33161 )