Samobójstwo podczas nielegalnego strajku uznane za wypadek przy pracy

Data: 25-06-2013 r.

Zgodnie z prawomocnym orzeczeniem sądu okręgowego w Białymstoku (V Pa 5/13), nie można twierdzić, że nastąpiło zerwanie związku z pracą zdarzeń nagłych wywołanych przyczyną zewnętrzną, którym pracownik uległ w związku z udziałem w strajku. Za wypadek przy pracy należy uznać nagłą, wywołaną przyczyną zewnętrzną samobójczą śmierć pracownika pozostającą w związku z wykonywaną pracą.

W jednej ze spółek związki zawodowe zorganizowały strajk. Uczestniczący w nim pracownik (członek związku) popełnił samobójstwo pełniąc dyżur w komitecie strajkowym. Jego żona złożyła przeciwko spółce pozew do sądu. Domagała się ustalenia, że śmierć jej męża była wypadkiem przy pracy. W konsekwencji zamierzała wystąpić o związane z tym świadczenia.

Sąd rejonowy przywołał art. 3 ust. 2 pkt 3 ustawy z 30 października 2012 r. o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadku przy pracy i chorób zawodowych (tekst jedn. Dz.U. z 2009 r. nr 167, poz. 1322 ze zm.) – dalej ustawa wypadkowa. Z przepisu tego wynika, że na równi z wypadkiem przy pracy, w zakresie uprawnienia do świadczeń, traktuje się wypadek, któremu pracownik uległ przy wykonywaniu zadań zleconych przez działające u pracodawcy organizacje związkowe.

Dodatkowo z art. 23 ustawy z 23 maja 1991 r. o rozwiązywaniu sporów zbiorowych (tekst jedn. Dz.U. z 1991 r. nr 55, poz. 236 ze zm.) wynika, że uczestnicząc w strajku zorganizowanym zgodnie z przepisami pracownik nie narusza swych obowiązków i zachowuje prawo do świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Zdarzenie zaistniałe w związku z działaniem pracownika w czasie legalnego strajku spełnia więc warunek związku z pracą w rozumieniu ustawy wypadkowej. Natomiast na zasadzie przeciwieństwa udział w strajku nielegalnym będzie naruszeniem obowiązków pracowniczych i spowoduje brak prawa do świadczeń z ubezpieczenia społecznego.

Strajk w omawianej sprawie miał charakter nielegalny. A zatem zdarzenie ze skutkiem śmiertelnym, do którego doszło w jego trakcie nie może być uznane za wypadek przy pracy.

Żona zmarłego pracownika złożyła apelację do sądu okręgowego. W wyroku z 21 lutego 2013 r. (V Pa 5/13) Sąd Okręgowy w Białymstoku uznał, że zdarzenie było wypadkiem przy pracy, mimo, że podjęta w dacie śmierci pracownika akcja strajkowa była nielegalna.

Źródło: Wyrok Sądu Okręgowego w Białymstoku z 21 lutego 2013 r., V Pa 5/13

Janusz Stacki, specjalista prawa pracy


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wybierać nowoczesne źródła światła do mieszkania

pobierz

Zasady BHP elektryka

pobierz

Pierwsza pomoc

pobierz

Protokół powypadkowy – wzór dokumentu

pobierz

Polecane artykuły

Polecamy kancelarię:

 • Kancelaria Radcy Prawnego Marcin Majcherczyk

  ul. Stawowa 4 lok. 39, 41-200 Sosnowiec

  Wyświetl wizytówkę
 • Buszan Suchecka Orłowski Adwokat Radcowie Prawni Sp.p.

  ul. Armii Krajowej 22/2, 81-849 Sopot

  Wyświetl wizytówkę
 • THE N.E.W.S. LAW CENTER Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych

  ul. Kazachska 1/89, 02-999 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • adwokat Wojciech Rudzki - kancelaria adwokacka

  Józefa Piłsudskiego 40/4 Kraków 31 - 111

  Wyświetl wizytówkę
 • KANCELARIA ADWOKACKA Adwokat Michał Gajda

  ul. Księcia Bogusława X 1/3, 70-440 Szczecin

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Robert Dudkowiak

  ul. Jana Pawła II 11 lok. 5, 62-300 Września

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Adwokacka Adwokata Piotra Sęka

  ul. Narutowicza 44 lok. 20, 90-135 Łódź

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radców Prawnych ARVE M.Kusztan & R.Ponichtera Sp. K.

  ul. Czysta 4, 50-013 Wrocław

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Marek Foryś

  ul. Słupecka 9/1, Gdynia

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria MERITUM

  ulica Westerplatte 13/5, 31-033 Kraków

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Radcy Prawnego Radosław Tymiński

  Łukowska 9 Lok. 126, 04-133 Warszawa

  Wyświetl wizytówkę
 • Kancelaria Prawna Iurisco Edyta Przybyłek

  ul. Zgrzebnioka 28, 40-520 Katowice

  Wyświetl wizytówkę
Array ( [docId] => 24455 )
Array ( [docId] => 24455 )

Array ( [docId] => 24455 )