Statystyczną kartę wypadku wysyła się do Gdańska

Autor: Jan M. Pióro
Data: 20-03-2014 r.

Jeżeli zakład pracy nie ma hasła dostępowego do portalu sprawozdawczego Głównego Urzędu Statystycznego to w takim przypadku dopuszcza się możliwość wysłania statystycznej karty wypadku w formie papierowej.

Niezależnie od adresu pracodawcy, statystyczna karta wypadku powinna zostać wysłana na adres Urzędu Statystycznego w Gdańsku.

Statystyczną kartę wypadku sporządza się na podstawie zatwierdzonego protokołu ustalenia okoliczności i przyczyn wypadku przy pracy, zwanego dalej "protokołem powypadkowym", albo na podstawie karty wypadku, w których stwierdzono, że wypadek jest wypadkiem przy pracy lub wypadkiem traktowanym na równi z wypadkiem przy pracy.

Statystyczną kartę przekazuje się w formie elektronicznej na portal sprawozdawczy Głównego Urzędu Statystycznego lub oryginał sporządzony w formie pisemnej do Urzędu Statystycznego w Gdańsku.

Statystyczną kartę, z wyjątkiem jej części II, uzupełniającej, pracodawca przekazuje w terminie do 15. dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym został zatwierdzony protokół powypadkowy lub w którym sporządzono kartę wypadku. Wypełnioną część II, uzupełniającą, statystycznej karty pracodawca przekazuje nie później niż z upływem 6 miesięcy od dnia zatwierdzenia protokołu powypadkowego lub od dnia sporządzenia karty wypadku

Jan Pióro, specjalista w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wybierać nowoczesne źródła światła do mieszkania

pobierz

Zasady BHP elektryka

pobierz

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Profilaktyka porażeń prądem elektrycznym i pierwsza pomoc

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34444 )
Array ( [docId] => 34444 )

Array ( [docId] => 34444 )