Uraz na schodach własnego domu wypadkiem w drodze z pracy

Autor: Tomasz Zwolak
Data: 31-07-2015 r.

Pracownik przewrócił się na schodach swojego domu wracając z pracy i złamał nogę. Wydaje się, że sytuacja ta może przydarzyć się każdemu z nas. Jednak nie każdy z nas wie, że w takim przypadku możemy ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie od ZUS, jeżeli zgłosimy takie zdarzenie pracodawcy jako wypadek w drodze z pracy do domu.

Na wstępie trzeba podkreślić, że złamanie nogi na schodach podczas powrotu z pracy będzie wypadkiem w drodze z pracy jeżeli zostaną spełnione przesłanki określone w przepisach.

 

Zgodnie z przepisami za wypadek w drodze z pracy uznane może zostać zdarzenie:

  • nagłe,

  • wywołane przyczyną zewnętrzną,

  • które nastąpiło w drodze z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana.

W przypadku gdy droga została przerwana, przyjmuje się, że wypadek nastąpił w drodze do pracy lub z pracy tylko wtedy, gdy:

  • przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby, oraz

  • droga nie była drogą najkrótszą, ale była dla ubezpieczonego najdogodniejsza ze względów komunikacyjnych.

Dla zakwalifikowania zdarzenia wypadkowego jako wypadek w drodze do pracy lub z pracy kwestią o podstawowym znaczeniu jest dokładne wyznaczenie początku i końca drogi do pracy lub z pracy. W doktrynie i orzecznictwie jest wyrażane utrwalone stanowisko, iż droga do pracy lub z pracy zaczyna się z chwilą opuszczenia przez pracownika drzwi domu (mieszkania), w którym mieszka, lub bramy zakładu pracy i odpowiednio kończy się na granicy terenu znajdującego się we władaniu zakładu pracy albo progu domu (mieszkania) w miejscu zamieszkania pracownika.

Drogę z pracy jest także droga do miejsca lub z miejsca:

  • innego zatrudnienia lub innej działalności, stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego,

  • zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych,

  • zwykłego spożywania posiłków,

  • odbywania nauki lub studiów.

W przypadku, gdy pracownik został skierowany do odbycia nauki lub studiów uległ wypadkowi w drodze z miejsca odbywania nauki/studiów, także takie zdarzenie może zostać uznane za wypadek w drodze z pracy, o ile zachowane zostaną pozostałe powyżej opisane warunki.

Zatem złamanie nogi na schodach domu podczas powrotu z pracy będzie wypadkiem w drodze z pracy.

Tomasz Zwolak, prawnik, specjalista w zakresie prawa pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Opinie czytelników

data:

Panie "Ekspercie" a od kiedy za wypadek w drodze należy się odszkodowanie od ZUS? Dziękuję za odpowiedź.

Ocena użytkownika:
1
Zgłoś naruszenie regulaminu
data:

Oczywiście mwichary82 ma rację - podstawa prawna, którą przytacza autor notatki zawiera jedynie definicję wypadku w drodze do pracy lub z pracy. Odszkodowanie od ZUS-u przysługuje tylko za wypadek przy pracy. Eksperto (???) dał plamę i jeżeli poważnie traktuje swoich "czytelników" powinien zawrzeć na swych łamach sprostowanie i przeprosiny za publikowanie bzdur.

Ocena użytkownika:
1
Zgłoś naruszenie regulaminu
data:

Cytuję: "Jednak nie każdy z nas wie, że w takim przypadku możemy ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie od ZUS, jeżeli zgłosimy takie zdarzenie pracodawcy jako wypadek w drodze z pracy do domu." Moje pytanie? Czyżby na pewno możemy ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie od ZUS w przypadku wypadku w drodze do lub z pracy?!?!?! Z tego co ja wiem a zgodnie z aktualnie obowiązującymi, od 2002 r. przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych „Ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, przysługuje jednorazowe odszkodowanie.” Przepisy jednak nie uwzględniają konsekwencji wypadków w drodze do lub z pracy.

Ocena użytkownika:
1
Zgłoś naruszenie regulaminu

Zobacz także

Jak wybierać nowoczesne źródła światła do mieszkania

pobierz

Zasady BHP elektryka

pobierz

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Profilaktyka porażeń prądem elektrycznym i pierwsza pomoc

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37646 )
Array ( [docId] => 37646 )

Array ( [docId] => 37646 )