Uraz na schodach własnego domu wypadkiem w drodze z pracy

Autor: Tomasz Zwolak
Data: 31-07-2015 r.

Pracownik przewrócił się na schodach swojego domu wracając z pracy i złamał nogę. Wydaje się, że sytuacja ta może przydarzyć się każdemu z nas. Jednak nie każdy z nas wie, że w takim przypadku możemy ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie od ZUS, jeżeli zgłosimy takie zdarzenie pracodawcy jako wypadek w drodze z pracy do domu.

Na wstępie trzeba podkreślić, że złamanie nogi na schodach podczas powrotu z pracy będzie wypadkiem w drodze z pracy jeżeli zostaną spełnione przesłanki określone w przepisach.

Zgodnie z przepisami za wypadek w drodze z pracy uznane może zostać zdarzenie:

  • nagłe,

  • wywołane przyczyną zewnętrzną,

  • które nastąpiło w drodze z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana.

W przypadku gdy droga została przerwana, przyjmuje się, że wypadek nastąpił w drodze do pracy lub z pracy tylko wtedy, gdy:

  • przerwa była życiowo uzasadniona i jej czas nie przekraczał granic potrzeby, oraz

  • droga nie była drogą najkrótszą, ale była dla ubezpieczonego najdogodniejsza ze względów komunikacyjnych.

Dla zakwalifikowania zdarzenia wypadkowego jako wypadek w drodze do pracy lub z pracy kwestią o podstawowym znaczeniu jest dokładne wyznaczenie początku i końca drogi do pracy lub z pracy. W doktrynie i orzecznictwie jest wyrażane utrwalone stanowisko, iż droga do pracy lub z pracy zaczyna się z chwilą opuszczenia przez pracownika drzwi domu (mieszkania), w którym mieszka, lub bramy zakładu pracy i odpowiednio kończy się na granicy terenu znajdującego się we władaniu zakładu pracy albo progu domu (mieszkania) w miejscu zamieszkania pracownika.

Drogę z pracy jest także droga do miejsca lub z miejsca:

  • innego zatrudnienia lub innej działalności, stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego,

  • zwykłego wykonywania funkcji lub zadań zawodowych albo społecznych,

  • zwykłego spożywania posiłków,

  • odbywania nauki lub studiów.

W przypadku, gdy pracownik został skierowany do odbycia nauki lub studiów uległ wypadkowi w drodze z miejsca odbywania nauki/studiów, także takie zdarzenie może zostać uznane za wypadek w drodze z pracy, o ile zachowane zostaną pozostałe powyżej opisane warunki.

Zatem złamanie nogi na schodach domu podczas powrotu z pracy będzie wypadkiem w drodze z pracy.

Tomasz Zwolak, prawnik, specjalista w zakresie prawa pracy

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Opinie czytelników

data:

Panie "Ekspercie" a od kiedy za wypadek w drodze należy się odszkodowanie od ZUS? Dziękuję za odpowiedź.

Ocena użytkownika:
1
Zgłoś naruszenie regulaminu
data:

Oczywiście mwichary82 ma rację - podstawa prawna, którą przytacza autor notatki zawiera jedynie definicję wypadku w drodze do pracy lub z pracy. Odszkodowanie od ZUS-u przysługuje tylko za wypadek przy pracy. Eksperto (???) dał plamę i jeżeli poważnie traktuje swoich "czytelników" powinien zawrzeć na swych łamach sprostowanie i przeprosiny za publikowanie bzdur.

Ocena użytkownika:
1
Zgłoś naruszenie regulaminu
data:

Cytuję: "Jednak nie każdy z nas wie, że w takim przypadku możemy ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie od ZUS, jeżeli zgłosimy takie zdarzenie pracodawcy jako wypadek w drodze z pracy do domu." Moje pytanie? Czyżby na pewno możemy ubiegać się o jednorazowe odszkodowanie od ZUS w przypadku wypadku w drodze do lub z pracy?!?!?! Z tego co ja wiem a zgodnie z aktualnie obowiązującymi, od 2002 r. przepisami ustawy o ubezpieczeniu społecznym z tytułu wypadków przy pracy i chorób zawodowych „Ubezpieczonemu, który wskutek wypadku przy pracy lub choroby zawodowej doznał stałego lub długotrwałego uszczerbku na zdrowiu, przysługuje jednorazowe odszkodowanie.” Przepisy jednak nie uwzględniają konsekwencji wypadków w drodze do lub z pracy.

Ocena użytkownika:
1
Zgłoś naruszenie regulaminu

Zobacz także

Jak wybierać nowoczesne źródła światła do mieszkania

pobierz

Zasady BHP elektryka

pobierz

Pierwsza pomoc

pobierz

Protokół powypadkowy – wzór dokumentu

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 37646 )
Array ( [docId] => 37646 )

Array ( [docId] => 37646 )