Wypadek na parkingu jest wypadkiem w drodze do pracy

Data: 02-12-2013 r.

Jeśli pracownik ulegnie wypadkowi jeszcze przed rozpoczęciem swojej zmiany, na przykład podczas parkowania samochodu pod zakładem pracy, wówczas należy takie zdarzenie kwalifikować jako wypadek w drodze do pracy.

Za wypadek w drodze do pracy lub z pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną, które nastąpiło w drodze do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego, jeżeli droga ta była najkrótsza i nie została przerwana. W kwestii, jak należy pojmować drogę do lub z miejsca wykonywania zatrudnienia lub innej działalności stanowiącej tytuł ubezpieczenia rentowego wypowiedział się Sąd Najwyższy w uzasadnieniu wyroku z 24 stycznia 1997 r., (II UKN 57/96, OSNP 1997/18/347). Zdaniem sądu, droga z pracy do domu zaczyna się z chwilą opuszczenia bramy zakładu pracy i kończy się z chwilą przekroczenia progu domu, w którym mieszka pracownik.

Z okolicznością wyłączającą możliwość uznania zdarzenia wypadkowego za wypadek przy pracy mamy do czynienia, gdy ubezpieczony uległ wypadkowi np. na parkingu usytuowanym poza terenem zakładu pracy. Oznacza to, że nie zdołał dotrzeć do miejsca zatrudnienia – w chwili zdarzenia wypadkowego znajdował się jeszcze w miejscu ogólnodostępnym.

Znajdujące się poza terenem zakładu pracy miejsca parkingowe (także wtedy, gdy zostały przez pracodawcę zarezerwowane) nie podlegają zakwalifikowaniu jako teren zakładu pracy.


Lesław Zieliński,
były główny inżynier zarządzania bezpieczeństwem pracy, rejestrowany audytor pomocniczy SZBP wg ISRS


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Jak wybierać nowoczesne źródła światła do mieszkania

pobierz

Zasady BHP elektryka

pobierz

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Profilaktyka porażeń prądem elektrycznym i pierwsza pomoc

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 33154 )
Array ( [docId] => 33154 )

Array ( [docId] => 33154 )