Wszystkie artykuły

  Badania lekarskie pracowników 11.05.2020
  Czy magazynier może otrzymać zwrot kosztów za okulary od pracodawcy?
  Czy pracownik magazynu (magazynier – stanowisko robotnicze) może dostać dofinansowanie do okularów od pracodawcy? Stanowisko wyposażone jest w komputer, z którego pracownik korzysta jednak mniej niż 4h dziennie. Czy takiemu pracownikowi przysługuje dofinansowanie do okularów? Jeśli tak to na jakiej podstawie?Niestety, jeżeli pracownik zatrudniony jest na stanowisku wyposażonym w monitor ...

  Badania lekarskie pracowników 03.06.2015
  Informacje o warunkach pracy do skierowania na badania lekarskie
  Obowiązkiem pracodawcy wypełniając nowy wzór, obowiązujący od 1 kwietnia 2015r., skierowania na badania lekarskie pracownika jest opisanie warunków pracy. Nie powinno stanowić problemu wskazanie czynników występujących na stanowiskach pracy w firmie. Co jednak, gdy pracownicy wykonują pracę poza terenem firmy, np. u inwestora? Jak w takiej sytuacji dopełnić obowiązku? Oto wskazówki.Jeżeli ...

  Badania lekarskie pracowników 16.01.2015
  Praca na wysokości - skierowanie na badania
  Pracą na wysokości jest praca wykonywana na powierzchni znajdującej się na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem podłogi lub ziemi. Pracownik dopuszczany do pracy na wysokości powinien mieć aktualne zaświadczenie dopuszczające go do tej pracy.Pracownik wyznaczany do prac na wysokości podlega obowiązkowym badaniom w tym zakresie. Skierowanie na takie badania powinno zawierać: określenie ...

  Badania lekarskie pracowników 24.04.2014
  Kierowanie na badania lekarskie kierowców
  Pracodawca, który zatrudnia pracowników, kierujących pojazdami służbowymi nie kieruje ich w związku z tym faktem samodzielnie na jakiekolwiek badania lekarskie. Natomiast powinien ten fakt wskazać w skierowaniu na badania lekarskie. Wówczas umożliwi to lekarzowi medycyny pracy dokonanie właściwej oceny jakie badania powinny zostać przeprowadzone.Pracodawca samodzielnie nie kieruje pracowników ...

  Badania lekarskie pracowników 11.04.2014
  Zakres badań profilaktycznych wskazuje lekarz medycyny pracy
  Operator wózka widłowego musi mieć wykonane badania psychologiczne. Pracownika zatrudnionego na stanowisku związanym z obsługą wózka widłowego na badania psychologiczne kieruje lekarz medycyny pracy w ramach badań profilaktycznych.Przede wszystkim należy wskazać, że badania profilaktyczne pracowników są prowadzone w oparciu o skierowanie wydane przez pracodawcę. Treść tego skierowania ...

  Badania lekarskie pracowników 03.04.2014
  Do obsługi wózka widłowego należy mieć badania psychotechniczne
  Zmiana stanowiska pracy pracownika polegająca na skierowaniu go do prac związanych z obsługą wózka widłowego powinna być poprzedzona dopełnieniem przez pracodawcę obowiązku skierowania pracownika na wstępne badania lekarskie.W skierowaniu na badania wstępne pracodawca zamieszcza informacje o rodzaju stanowiska pracy oraz występowaniu na nim czynników szkodliwych dla zdrowia lub warunków ...

  Badania lekarskie pracowników 20.03.2014
  Sporadyczne przebywanie w strefie podwyższonego ryzyka
  W skierowaniu na badania profilaktyczne dla kierownika, który nadzoruje pracę pracowników magazynowych (ma swoje biuro, a w magazynie przebywa sporadycznie – nie ma kontaktu z chemią) nie trzeba wpisywać, że jest to praca w strefie podwyższonego ryzyka.Badania profilaktyczne przeprowadzane są na podstawie skierowania wydanego przez pracodawcę. Treść skierowania powinna zawierać między ...

  Badania lekarskie pracowników 10.03.2014
  Urlop wypoczynkowy po okresie długotrwałej niezdolności do pracy
  Jeżeli przykładowo pracownik przebywał na urlopie macierzyńskim, następnie urlopie wypoczynkowym i na długotrwałym zwolnieniu lekarskim, a w okresie jego nieobecności skończyła się ważność badań lekarskich o braku przeciwwskazań do wykonywania pracy to w takim przypadku urlop wypoczynkowy powinien zostać udzielony pomimo braku aktualnych badań lekarskich.Orzecznictwo sądowe w kwestii ...

  Badania lekarskie pracowników 07.02.2014
  Brak badań lekarskich a wypadek przy pracy
  Dopuszczenie do pracy pracownika bez aktualnego orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do pracy może być przyczyną zewnętrzną wypadku przy pracy. Za przyczynę zewnętrzną wypadku przy pracy uznać można też dopuszczenie do pracy na podstawie orzeczenia lekarskiego wydanego po upływie terminu.Przyczyną zewnętrzną wypadku przy pracy nie jest sam „fakt dopuszczenia” do pracy ...

  Badania lekarskie pracowników 21.11.2013
  Czas wolny na wykonanie badań okresowych nie zawsze się należy
  Jeżeli pracownik wykonuje pracę jedynie w godzinach nocnych to pracodawca nie musi udzielać czasu wolnego na wykonanie okresowych i kontrolnych badań lekarskich. W nocy placówki służby medycyny pracy nie są otwarte i nie przyjmują pacjentów, a więc udzielanie czasu wolnego na wykonanie okresowych i kontrolnych badań lekarskich nie jest zasadne.Jak powszechnie wiadomo, ogólna zasada jest ...