Dokumentacja oceny ryzyka zawodowego

Kategoria: Dokumentacja BHP
Autor: Bartłomiej Zamostny
Data: 08-11-2014 r.

Każdy pracodawca ma obowiązek oceny i dokumentowania ryzyka zawodowego związanego z wykonywaną pracą, stosowania niezbędnych środków profilaktycznych zmniejszających ryzyko zawodowe, informowania pracowników o ryzyku zawodowym, które wiąże się z wykonywaną pracą, i zasadach ochrony przed zagrożeniami (art. 226 pkt 1 i 2 Kodeksu pracy).

Ocena ryzyka zawodowego wymaga przedstawienia dokumentacji opisującej drogę postępowania i osiągnięte rezultaty. Dokumentacja taka, zaproponowana przez nas w formie:

 • karty analizy ryzyka zawodowego,

 • karty oceny ryzyka zawodowego,

 • informacji o ryzyku zawodowym na stanowisku pracy,

powinna zawierać:

 • opis obiektu (procesu, urządzenia lub maszyny), dla którego przeprowadzono ocenę ryzyka (np. specyfikację, granicę obiektu, określony zakres eksploatacji i użycia);

 • stwierdzone zagrożenia:

- stwierdzenie sytuacji niebezpiecznych,

- uwzględnione zdarzenia niebezpieczne mające wpływ na poziom ryzyka w przeszłości;

Informacje wykorzystane w ocenie ryzyka:

 • wykorzystane dane i ich źródła (np. wypadki z przeszłości, dane oraz doświadczenie w zmniejszaniu ryzyka w podobnych, porównywalnych obiektach),

 • niepewność w ocenie granicy błędu użytych danych i ich wpływu na wartościowanie ryzyka;

 • cele osiągnięte przez zastosowanie środków ochrony;

 • zastosowane środki ochrony do zlikwidowania zagrożeń lub zmniejszenia ryzyka;

 • wynik zakończonej oceny ryzyka zawodowego (określenie, czy ryzyko jest dopuszczalne);

 • informację o ryzyku zawodowym przedstawianą pracownikowi do zapoznania się z oceną.

W dokumentacji oceny ryzyka zawodowego pracownika młodocianego powinny być także zawarte określone wcześniej elementy, wynikające z § 4 rozporządzenia Rady Ministrów z 24 sierpnia 2004 r. w sprawie wykazu prac wzbronionych młodocianym i warunków ich zatrudniania przy niektórych z tych prac.

Prezentowane dokumenty należy traktować jako przykładowe. Rzeczywiste warunki mogą odbiegać od podanych przez nas.

Bartłomiej Zamostny

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36078 )
Array ( [docId] => 36078 )