Instrukcja bhp powinna być stale dostępna dla pracownika

Kategoria: Dokumentacja BHP
Autor: Agnieszka Świeboda
Data: 13-03-2014 r.

Obowiązkiem pracodawcy jest między innymi organizowanie pracy w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki jej wykonywania. Niezbędne w tym zakresie są właśnie instrukcje bhp.

Jednym z warunków bezpieczeństwa i higieny pracy jest bezpieczne użytkowanie przez pracowników stosowanych w firmie maszyn oraz urządzeń. Sposób wykonywania czynności przy nich należy określić w przepisach wewnątrzzakładowych. Przepisami takimi mogą być instrukcje bhp, wskazane do zapoznania się z ich treścią przez pracowników w zarządzeniu pracodawcy, wprowadzającym daną instrukcję bhp do stosowania w firmie.

Odnośnie do urządzeń biurowych nie ma obowiązku wywieszania instrukcji bhp przy stanowiskach pracy. Są jednak wyjątki od tej zasady. Na przykład w publicznych i niepublicznych szkołach oraz placówkach oświatowych instrukcje bezpiecznej obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, które można uznać za instrukcje bhp, muszą być wywieszone w widocznych miejscach przy maszynach oraz innych urządzeniach technicznych w warsztatach, laboratoriach, pracowniach, a także na stanowiskach praktycznej nauki zawodu.

Instrukcje bhp opracowuje się dla:

  • stosowanych w zakładzie procesów technologicznych i wykonywania prac związanych z zagrożeniami wypadkowymi lub zdrowia pracowników,
  • obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych,
  • postępowania z materiałami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
  • udzielania pierwszej pomocy.

Podpisanie instrukcji bhp przez pracodawcę (osobę przez niego upoważnioną, wskazaną przez pracodawcę w zarządzeniu wprowadzającym daną instrukcję bhp do stosowania przez pracowników w firmie) oznajmia pracownikom, że instrukcja ta:

  • dotyczy zakładu pracy, w którym obowiązuje,
  • jest zalecana przez kierownictwo firmy,
  • dotyczy konkretnej maszyny (urządzenia) lub procesu technologicznego,
  • została sprawdzona i zaakceptowana przez przełożonych pracownika.

Instrukcja bhp powinna być stale dostępna dla pracownika. Każdy pracownik zakładu pracy w każdej chwili powinien mieć możliwość dostępu do instrukcji bhp.

Agnieszka Świeboda

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34377 )
Array ( [docId] => 34377 )