Po rozpoczęciu działalności należy w ciągu 30 dni powiadomić o tym PIP

Kategoria: Dokumentacja BHP
Data: 24-10-2013 r.

Pracodawca rozpoczynający działalność gospodarczą ma obowiązek powiadomić na piśmie inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności w terminie 30 dni od dnia jej rozpoczęcia.

Gdy działalność zakładu pracy może powodować szczególne zagrożenia zdrowia lub życia pracowników, okręgowy inspektor pracy Państwowej Inspekcji Pracy lub państwowy inspektor sanitarny Państwowej Inspekcji Sanitarnej może zobowiązać pracodawcę do okresowej aktualizacji informacji.

Okręgowego inspektora pracy i państwowego inspektora sanitarnego pracodawca zawiadamia również o zmianie miejsca, rodzaju i zakresu prowadzonej działalności – zwłaszcza zmianie technologii lub profilu produkcji, jeżeli zmiana technologii może powodować zwiększenie zagrożenia zdrowia pracowników.

Obowiązek składania tych zawiadomień i informacji dotyczy wyłącznie pracodawców, którzy rozpoczęli działalność gospodarczą, zatrudniając pracowników. Przepisy obowiązujące w Polsce, oprócz formy pisemnej, nie określają odpowiednich wymogów, jakie powinien spełnić pracodawca, opracowując wymagane zawiadomienia i informacje do Państwowej Inspekcji Pracy oraz Państwowej Inspekcji Sanitarnej.

Aby ułatwić mu to zadanie, Państwowa Inspekcja Pracy opracowała specjalny druk: kartę zgłoszenia pracodawcy lub zmiany cech objętych zgłoszeniem do okręgowego inspektora pracy Państwowej Inspekcji Pracy. Składanie tego druku przez pracodawców rozpoczynających działalność nie jest obowiązkowe, pomoże im jednak we właściwym opracowaniu odpowiednich informacji.

Druk ten oraz niezbędne porady i informacje można otrzymać – bezpłatnie – w terenowych placówkach Państwowej Inspekcji Pracy lub pobrać z jej strony internetowej: www.pip.gov.pl Analogicznym drukiem posługuje się Państwowa Inspekcja Sanitarna.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Opinie czytelników

data:

Rozumiem, że ten artykuł został opublikowany 24.10.2013 r. Tym nie mniej już w czasie publikacji nie był aktualny, ponieważ od dnia 17.01.2013 r. na podstawie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013 r. poz. 2) uchylony został art. 209 oraz pkt 1 w art. 283 § 2 Kodeksu pracy. Od tego dnia pracodawcy nie muszą powiadamiać na piśmie inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy i Państwowej Inspekcji Sanitarnej o miejscu, rodzaju i zakresie prowadzonej działalności. Pracodawcom nie grożą już sankcje za niewywiązanie się z obowiązku dokonania zgłoszenia, ponieważ usunięto zapis o sankcjach za niepoinformowanie odpowiednich organów o rozpoczęciu działalności w charakterze pracodawcy. Dlatego dobrze by było opublikować aktualny ebook w powyższej sprawie.

Ocena użytkownika:
5
Zgłoś naruszenie regulaminu

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24285 )
Array ( [docId] => 24285 )