Wskazówki, które ułatwią opracowanie karty oceny ryzyka zawodowego

Kategoria: Dokumentacja BHP
Autor: Lesław Zieliński
Data: 30-12-2014 r.

Każdy pracodawca musi przeprowadzić, udokumentowaną ocenę ryzyka zawodowego. Nie jest to łatwe zadanie. Jednym z dokumentów tejże oceny, którego przygotowanie sprawia trudności jest karta oceny ryzyka zawodowego. Nie ma dla niej bowiem ustalonego wzoru w przepisach, a forma jej opracowania leży w gestii pracodawcy. Oto kilka wskazówek, które ułatwią sporządzenie karty oceny ryzyka zawodowego.

Inspektorzy PIP podczas kontroli najczęściej mają zastrzeżenia do właśnie dokumentowania oceny ryzyka zawodowego. Problem ten jest najbardziej widoczny u małych firmach. Niestety najczęściej ocena ryzyka zarodowego jest źle przeprowadzona, bądź pracodawcy nie przeprowadzają jej w ogóle. Często tłumacząc się, że nie potrafią jej dokonać lub że nie mają wzorów dokumentów, które pomogłyby im udokumentować ją w prawidłowy sposób. Niestety takie tłumaczenie nie jest wystarczające dla PIP. Dlatego też kontrole często wówczas kończą się karą dla pracodawcy.

Prawidłowe przeprowadzenie i udokumentowanie oceny ryzyka zawodowego jest ważne nie tylko z uwagi na kary grożące za jej brak, ale również z uwagi na bezpieczeństwo pracowników. Skupmy się, więc na jednym z dokumentów, jakie należy opracować przeprowadzając ocenę ryzyka zawodowego, mianowicie karcie oceny ryzyka zawodowego.

Cel sporządzenia karty oceny ryzyka zawodowego

Biorąc pod uwagę cel opracowania oceny ryzyka zawodowego wynikający z przepisów kodeksu pracy oraz wymagania dotyczące dokumentacji oceny ryzyka zawodowego określone w rozporządzeniu w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, należy stwierdzić, że karta oceny ryzyka zawodowego powinna uświadomić każdemu pracownikowi z jakimi zagrożeniami może się spotkać przy wykonywaniu pracy:

 • skąd one pochodzą,

 • czym mogą skutkować i

 • jak się przed nimi chronić.

Elementy karty oceny ryzyka zawodowego

Informacja o ryzyku zawodowym przekazana pracownikowi powinna zawierać:

 1. Opis zagrożeń z podaniem ich źródła.

 2. Opis możliwych (maksymalnych) skutków spowodowanych każdym z zagrożeń.

 3. Opis stosowanej profilaktyki ograniczającej ryzyko (zabezpieczeń):

  • środki techniczne,

  • środki organizacyjne,

  • środki ochrony zbiorowej,

  • środki ochrony indywidualnej.

 1. Wartości oszacowanego ryzyka początkowego (bez stosowania zabezpieczeń) - wskazane.

 2. Wartości oszacowanego ryzyka szczątkowego (końcowego) po zastosowaniu środków profilaktycznych.

 3. Dopuszczalny, ustalony przez pracodawcę maksymalny poziom ryzyka od każdego z zagrożeń.

 4. Datę przeprowadzonej oceny oraz osoby dokonujące oceny.

 5. Podpis pracodawcy lub osoby upoważnionej.

Dodatkowo na karcie oceny ryzyka może być miejsce na potwierdzenie poinformowania pracownika o ryzyku zawodowym wiążącym się z wykonywaną przez niego pracą (potwierdzenie to można również zrealizować np. na dokumencie zbiorczym).

Lesław Zieliński, były główny inżynier zarządzania bezpieczeństwem pracy, rejestrowany audytor pomocniczy SZBP wg ISRS

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 36322 )
Array ( [docId] => 36322 )