Kontrola środków ochrony indywidualnej do prac na wysokości

Autor: Lesław Zieliński
Data: 08-05-2014 r.

Szelki zabezpieczające do pracy na wysokości wymagają przeprowadzenia corocznej kontroli stanu technicznego potwierdzonej w karcie urządzenia. W instrukcji urządzenia może być zapis, że kontroli tej może dokonywać osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo w zakładzie pracy po uprzednim przeszkoleniu z zakresu kontroli urządzeń zabezpieczających.

Środki chroniące przed upadkiem z wysokości zaliczone są do środków ochrony indywidualnej o złożonej konstrukcji. Producent lub jego upoważniony przedstawiciel, wprowadzając środki ochrony indywidualnej do obrotu, powinien dostarczyć instrukcję ich użytkowania.

 

Instrukcja dostarczana przez producenta wraz ze środkami ochrony indywidualnej o konstrukcji złożonej, przeznaczonymi do ochrony przed zagrożeniem życia lub zagrożeniami, które mogą powodować ciężkie i nieodwracalne uszkodzenie ciała lub utratę zdrowia, w tym zmiany chorobowe, których skutków według producenta użytkownik nie jest w stanie stwierdzić w odpowiednim czasie, powinna zawierać w szczególności dane przeznaczone do wykorzystania wyłącznie przez kompetentne i przeszkolone osoby, które posiadają kwalifikacje do ich właściwej interpretacji i zapewnią bezpieczne stosowanie tych środków przez użytkownika.

Natomiast w Polskiej Normie PN-EN 365:2006 Środki ochrony indywidualnej chroniące przed upadkiem z wysokości - Ogólne wymagania dotyczące instrukcji użytkowania, konserwacji, badań okresowych, napraw, znakowania i pakowania, w pkt 3.3 zapisano, że osoba kompetentna do przeprowadzania badań okresowych to „osoba wykształcona w zakresie aktualnych wymagań dotyczących badań okresowych, zaleceń i instrukcji wydanych przez producenta, stosowanych dla danego składnika, podsystemu lub systemu. Uwaga 1. Zaleca się, aby taka osoba była zdolna do identyfikacji i oceny znaczenia uszkodzeń, inicjowała podjęcie działań naprawczych oraz posiadała umiejętności i możliwości niezbędne do ich wykonania. Uwaga 2. Może być niezbędne szkolenie osoby kompetentnej przeprowadzone przez producenta lub jego autoryzowanego reprezentanta w zakresie poszczególnych ŚOI oraz innego sprzętu, np. odpowiednio do ich skomplikowania albo nowoczesności, bądź gdy krytyczna wiedza w zakresie bezpieczeństwa jest niezbędna do rozłożenia, powtórnego złożenia lub oceny ŚOI oraz innego sprzętu. Może być niezbędne powtarzanie szkolenia z uwagi na modyfikacje i stosowanie nowszych wersji sprzętu”.

Pamiętać należy, że:

  • producent szelek ma prawo korzystać z wymagań norm opracowując instrukcję sprzętu, będącą elementem systemu bezpiecznego stosowania środków przez użytkownika, a tym samym elementem bezpieczeństwa pracowników wykonujących prace na wysokości;
  • odpowiedzialność, za bezpieczeństwo (życie) pracowników wykonujących prace na wysokości, spoczywa również na osobie dokonującej okresowej kontroli sprzętu do tych prac.

Trudno zatem sobie wyobrazić, aby kontrole takie były przeprowadzane przez osoby bez odpowiednich kwalifikacji.

Lesław Zieliński, były główny inżynier zarządzania bezpieczeństwem pracy, rejestrowany audytor pomocniczy SZBP wg ISRS

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 34817 )
Array ( [docId] => 34817 )