Rękawice robocze muszą być trwale oznakowane

Data: 02-08-2013 r.

Pracodawca musi dostarczyć pracownikowi środki ochrony indywidualnej, które spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności, a odzież i obuwie robocze – wymagania określone w Polskich Normach. Oznakowanie odnoszące się do bezpieczeństwa i zdrowia użytkownika powinno być wykonane w formie znormalizowanych piktogramów lub ideogramów oraz czytelne przez przewidywany okres ich użytkowania.

Ubrania, obuwie, rękawice chroniące tylko przed zabrudzeniem, nieszkodliwymi dla życia i zdrowia substancjami, przyspieszonym niszczeniem odzieży własnej a także spełniające jedynie wymóg specjalnej czystości wytwarzanego wyrobu i tzw. odzież służbowa nie są klasyfikowane jako środki ochronne.

Są to typowe asortymenty odzieży roboczej i tym samym nie podlegają certyfikacji, czyli rozporządzeniu ministra gospodarki z 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej (Dz.U. nr 259, poz. 2173). W związku z tym nie podlegają one specjalnemu oznakowaniu.

Natomiast robocze ubrania, obuwie i rękawice mające za zadanie ochronę przed:

  • zagrożeniami niepowodującymi urazów czy chorób, czyli działaniami czynników mechanicznych, których skutki są powierzchniowe;
  • środkami czyszczącymi o słabym działaniu i łatwo odwracalnych skutkach działania;
  • zagrożeniami związanymi z manipulacją gorącymi przedmiotami, która nie naraża użytkownika na temperaturę wyższą niż50°Club też na niebezpieczne uderzenia;
  • czynnikami atmosferycznymi, bez uwzględniania czynników wyjątkowych i ekstremalnych;
  • słabymi uderzeniami i drganiami, które nie mają wpływu na istotne dla życia obszary ciała i których skutki nie mogą spowodować nieodwracalnych uszkodzeń ciała;
  • światłem słonecznym
są zaliczone do środków ochrony indywidualnej o prostej konstrukcji, czyli tzw. kategorii I.

Dla tych ochron muszą być spełnione wymagania zapisane w rozporządzeniu w sprawie zasadniczych wymagań dla środków ochrony indywidualnej. Spełnienie wymagań jest obowiązkiem producenta lub jego upoważnionego przedstawiciela, a obowiązkiem pracodawcy jest stosowanie tylko takich środków ochrony indywidualnej, które spełniają zasadnicze wymagania.

Jeżeli więc rękawice robocze, oprócz ochrony przed zabrudzeniem rąk, mają za zadanie ochronę dłoni przed otarciem naskórka, odciskami na dłoni czy palcach, temperaturą nie przekraczającą 50°C oraz przed środkami chemicznymi o delikatnym działaniu (np. środki czyszczące i ich roztwory) muszą być trwale oznakowane zgodnie z zapisem §14 ww. rozporządzenia.

Zapis dotyczący umieszczania znaków identyfikacyjnych lub rozpoznawczych na opakowaniu środków ochrony dotyczy jedynie środków o bardzo małych rozmiarach, takich jak np. wkładki douszne chroniące przed hałasem.

Gdy stosowane przez producenta oznakowania nie są trwałe albo niezgodne z innymi wymaganiami zasadniczymi, to nie powinno się ich kupować – a przede wszystkim nie można ich stosować jako środki ochrony.

Lesław Zieliński, były główny inżynier zarządzania bezpieczeństwem pracy, rejestrowany audytor pomocniczy SZBP wg ISRS


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24290 )
Array ( [docId] => 24290 )