Wszystkie artykuły

  Ochrona indywidualna 08.05.2014
  Kontrola środków ochrony indywidualnej do prac na wysokości
  Szelki zabezpieczające do pracy na wysokości wymagają przeprowadzenia corocznej kontroli stanu technicznego potwierdzonej w karcie urządzenia. W instrukcji urządzenia może być zapis, że kontroli tej może dokonywać osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo w zakładzie pracy po uprzednim przeszkoleniu z zakresu kontroli urządzeń zabezpieczających.Środki chroniące przed upadkiem z wysokości ...

  Ochrona indywidualna 10.04.2014
  Ochronniki oczu muszą mieć wentylację
  Ochronniki oczu należą do środków ochrony indywidualnej bezpośrednio chroniących oczy użytkownika przed narażeniem na czynniki niebezpieczne i szkodliwe czy uciążliwe i mają charakter ochrony biernej.Stosuje się je wówczas, gdy: źródło narażenia nie może być usunięte lub nie mogą być zastosowane skuteczne środki ochrony zbiorowej. Środki ochrony indywidualnej oczu należy dobierać ...

  Ochrona indywidualna 10.04.2014
  Promieniowanie ultrafioletowe może spowodować zaćmę
  Na niektórych stanowiskach pracownik narażony jest na czynniki fizyczne, które mogą prowadzić do poważnego, trwałego uszkodzenia oczu. Jest to różnego rodzaju promieniowanie elektromagnetyczne.Najczęściej spotykane promieniowanie to promieniowanie: optyczne, w tym:- ultrafioletowe – powodujące uszkodzenia fotochemiczne tkanek oka (zapalenia rogówki i spojówki, zaćma soczewki),- podczerwone ...

  Ochrona indywidualna 06.03.2014
  W przypadku podtopienia trzeba pamiętać, że organizm został wychłodzony
  Podtopienie to ostre niedotlenienie spowodowane przez zablokowanie dróg oddechowych wodą lub inną cieczą. Właściwie podjęta akcja ratownicza daje duże szanse na wyzdrowienie.Akcja ratunkowa w przypadkach podtopień powinna przebiegać w następujący sposób: Wydostanie z zagrożenia. Działając na wodzie, należy korzystać z urządzeń pływających i indywidualnych zabezpieczeń (np. ...

  Ochrona indywidualna 06.03.2014
  Pracodawca ustala rodzaje środków ochrony indywidualnej
  Obowiązek wyposażenia pracowników w środki ochrony indywidualnej ciąży na pracodawcy. Ochraniacze dobiera się w zależności od stopnia zagrożenia na stanowisku pracy.Ochraniacze nadgarstka (będące środkiem ochrony indywidualnej) wydawane są w celu ochrony przed zagrożeniami, które mogą mieć wpływ na zdrowie lub bezpieczeństwo pracy. W zależności od zdefiniowanego stopnia zagrożenia ...

  Ochrona indywidualna 14.02.2014
  Ochronniki oczu dla pracowników z wadą wzroku
  Ochronniki oczu należą do środków ochrony indywidualnej bezpośrednio chroniących oczy użytkownika przed narażeniem na czynniki niebezpieczne i szkodliwe czy uciążliwe i mają charakter ochrony biernej.Stosuje się je wówczas, gdy: źródło narażenia nie może być usunięte lub nie mogą być zastosowane skuteczne środki ochrony zbiorowej. Środki ochrony indywidualnej oczu należy dobierać ...

  Ochrona indywidualna 14.02.2014
  Do każdego ochronnika oczu trzeba się przyzwyczaić
  Oznakami nieprawidłowego doboru ochronnika oczu dla konkretnego użytkownika są uczucie ucisku, luzu oraz nieuzasadnione zsuwanie się czy spadanie. Dlatego wszystkie dostarczane ochronniki oczu powinny mieć możliwość regulacji, w szczególności zauszników, gum czy pasków podtrzymujących. Do każdego ochronnika oczu należy przywyknąć.Początkowy dyskomfort spowodowany uczuciem „obcego ...

  Ochrona indywidualna 10.02.2014
  Środki ochrony indywidualnej dobiera się mając listę zagrożeń
  Wiedząc, jaki jest rodzaj rusztowania, czyli jakie są zastosowane środki ochrony zbiorowej (wynikające z jego budowy) chroniące przed upadkiem z wysokości oraz jakie prace z rusztowania są wykonywane, należy sporządzić listę zagrożeń. Mając listę zagrożeń należy skorzystać z tabel zamieszczonych we właściwych przepisach i dobrać odpowiednie środki ochrony indywidualnej.Wymagania ...

  Ochrona indywidualna 07.02.2014
  Środki ochrony indywidualnej muszą spełniać kilka warunków
  W sytuacjach, w których nie można uniknąć zagrożeń lub nie można ich wystarczająco ograniczyć za pomocą środków ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organizacji pracy, stosuje się środki ochrony indywidualnej.Środki ochrony indywidualnej powinny:być odpowiednie do istniejącego zagrożenia i nie powodować same z siebie zwiększonego zagrożenia,uwzględniać warunki istniejące w danym ...

  Ochrona indywidualna 27.01.2014
  Środki ochrony indywidualnej trzeba zastosować w kilku przypadkach
  W przypadku gdy nie można uniknąć zagrożeń lub nie można ich wystarczająco ograniczyć za pomocą środków ochrony zbiorowej lub odpowiedniej organizacji pracy, należy zastosować środki ochrony indywidualnej. Powinny one spełniać określone wymagania, za co odpowiedzialny jest pracodawca. Szczególną uwagę trzeba zwrócić na instrukcję użytkowania oraz oznaczenie okresu trwałości.Środki ...