Wszystkie artykuły

  Ochrona indywidualna 02.08.2013
  Rękawice robocze muszą być trwale oznakowane
  Pracodawca musi dostarczyć pracownikowi środki ochrony indywidualnej, które spełniają wymagania dotyczące oceny zgodności, a odzież i obuwie robocze – wymagania określone w Polskich Normach. Oznakowanie odnoszące się do bezpieczeństwa i zdrowia użytkownika powinno być wykonane w formie znormalizowanych piktogramów lub ideogramów oraz czytelne przez przewidywany okres ich użytkowania.Ubrania, ...

  Ochrona indywidualna 26.07.2013
  Środki ochrony indywidualnej nie zawsze chronią pracownika
  Nawet najlepsze i najdroższe środki ochrony indywidualnej nie ochronią nikogo, jeżeli nie będą właściwie stosowane. Zadaniem pracodawcy jest poinformowanie pracowników o istniejących zagrożeniach, przed którymi mają chronić przydzielone środki ochrony indywidualnej oraz o sposobach ich używania i – jeżeli jest taka potrzeba – zorganizować odpowiednie pokazy.Pracodawca powinien ...