Zasady bezpiecznego używania gaśnic

Data: 23-09-2013 r.

Gaśnice służą do gaszenia pożaru gdy ten ma niewielkie rozmiary, a panujące warunki pozwalają na ich użycie. Prowadzenie działań gaśniczych, nawet przez osobę przeszkoloną praktycznie, nigdy nie gwarantuje sukcesu.

Zawsze należy sobie zdawać sprawę z tego, że pożar będzie wykryty z pewnym opóźnieniem, trzeba będzie udać się po gaśnicę, następnie przynieść ją do miejsca, w którym wybuchł i jeżeli będzie to jeszcze możliwe, użyć jej.

 

Wszystkie te czynności do chwili użycia gaśnicy zabierają czas w którym pożar może rozwinąć się do rozmiarów kiedy użycie gaśnicy będzie niemożliwe, na przykład ze względu na panujące warunki (zadymienie, temperaturę) lub nieskuteczne (np. zbyt mała ilość środka gaśniczego).

Osoba używająca gaśnicy może spróbować ocenić sytuację, czy pożar jest zbyt duży do skutecznego i bezpiecznego jej użycia, czy też nie, wykorzystując m.in. następujące zasady:

 • jeżeli pożar obejmuje kilka przedmiotów, mebli itp., użycie gaśnicy może być nieskuteczne,
 • każda gaśnica ma określoną skuteczność , którą należy wziąć pod uwagę, przystępując do działań gaśniczych (jest ona opisana na gaśnicy symbolami liczbowymi i literowymi),

Symbol 13A 183B oznacza, że dana gaśnica gasi:
 • pożary testowe (podczas badań dopuszczających podręczny sprzęt gaśniczy do stosowania) grupy A – materiały stałe – wielkości 13A, czyli stos drewna o wymiarach 50 cm × 56 cm × 130 cm;
 • pożary testowe grupy B – cieczy palnych – wielkości 183B, czyli tacę z cieczą palną o powierzchni ok. 5,75 m2 (183 × π/100 = 5,75), na którą wylano 183 l cieczy w proporcjach:
  • 1/3 wody,
  • 2/3 cieczy palnej.
 • jeżeli trudno jest ocenić sytuację, należy przyjąć, że jest niebezpieczna – wycofać się i przystąpić do ewakuacji – pożarem zajmą się strażacy.
Do pożarów, które w większości przypadków można ugasić gaśnicami, zalicza się między innymi:
 • małe pożary, na przykład niewielkich wolno stojących przedmiotów, takich jak kontener, kosz czy skrzynia z materiałami palnymi w środku, które nie obejmują innych sąsiednich materiałów, a jednocześnie warunki w pomieszczeniu, w którym ma miejsce pożar (temperatura, promieniowanie cieplne, zadymienie), pozwalają na bezpieczne prowadzenie działań gaśniczych,
 • pożary koszy na śmieci,
 • pożar małych urządzeń w pomieszczeniach biurowych, socjalnych itp.,
 • małe pożary grup A i B powstałe w czasie prac niebezpiecznych pod względem pożarowym (np. spawania).

Jerzy Żurek, starszy brygadier pożarnictwa w stanie spoczynku, wieloletni pracownik Warszawskiej Straży Pożarnej, były naczelnik Wydziału w Komendzie Głównej Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24304 )
Array ( [docId] => 24304 )