Poznaj działania w ramach popularyzacji zagadnień bhp

Kategoria: Szkolenie BHP
Data: 14-08-2020 r.

Jakie działania można wdrożyć w zakładzie pracy w ramach popularyzacji zagadnień bhp?

Profilaktyka bhp składa się z dwóch zasadniczych metod:

 • reaktywnej – działania po zaistniałym zdarzeniu,

 • aktywnej – działania mające zapobiegać wszelkim zdarzeniom niepożądanym.

Rolą popularyzacji zagadnień bhp i ergonomii jest upowszechnianie i uprzystępnianie wszystkim zatrudnionym wiedzy dotyczącej zasad i przepisów związanych z ochroną zdrowia w procesie pracy, a także promowanie tzw. probezpiecznego postępowania pracodawcy, osób nadzoru i szeregowych pracowników.

Działania mogą mieć różnorodną formę, zależną od:

 • działalności gospodarczej,

 • wielkości zakładu,

 • występujących zagrożeń,

 • liczby i ciężkości wypadków oraz

 • chorób zawodowych,

 • wymogów przepisów,

a wreszcie inicjatywy służby bhp w powiązaniu z możliwościami finansowymi zakładu.

Część działań jest obligatoryjna i wynika wprost z przepisów, np.:

Do najbardziej rozpowszechnionych sposobów popularyzacji zagadnień bhp należą:

 • plakaty, hasła bhp wywieszane w widocznych miejscach,

 • filmy instruktażowe, ukazujące zagrożenia wypadkowe, sposoby ich ograniczania i działania prewencyjne oraz filmy poglądowe i popularnonaukowe, w tym kręcone w zakładach pracy,

 • pokazy, demonstracje, ćwiczenia ratownicze,

 • audycje w zakładowych radiowęzłach,

 • broszury, ulotki,

 • pogadanki, odczyty dotyczące bhp,

 • znaki i barwy bezpieczeństwa: rodzaje, znaczenie, obowiązek przestrzegania,

 • konkursy wewnątrzzakładowe i międzyzakładowe,

 • kampanie informacyjno-promocyjne,

 • odpowiednio wyposażone i dostępne biblioteczki zakładowe.

Podstawą podejmowania konkretnej tematyki działań powinny być:

 • rodzaj i ciężkość wypadków zaistniałych w zakładzie czy zakładach o podobnym profilu produkcyjnym i ich przyczyny,

 • rodzaje i przyczyny zdarzeń potencjalnie wypadkowych,

 • rodzaje i przyczyny zachorowań na choroby zawodowe i inne związane z warunkami pracy,

 • zidentyfikowane zagrożenia i sposoby im zapobiegania (ocena ryzyka zawodowego),

 • zidentyfikowane przypadki nieprzestrzegania przepisów i zasad bhp oraz niebezpiecznych zachowań (wyniki kontroli bhp),

 • wnioski, nakazy, decyzje z kontroli przeprowadzanych przez instytucje zewnętrzne (PIP, PIS, PSP).

Uwaga
Wszystkie działania powinny być konsultowane z przedstawicielami pracowników (np. SIP), przedstawicielami związków zawodowych, pracownikami nadzoru i kierownictwa zakładu.

Ważne jest również aby podzielić działania na ogólne, adresowane do wszystkich pracowników zakładu, i skonkretyzowane do:

 • grup zawodowych, np.: elektryków, spawaczy, obsługujących urządzenia transportu bliskiego, wykonujących ręczne prace transportowe,

 • osób pracujących w narażeniu, np.: na hałas, drgania mechaniczne, pyły, substancje niebezpieczne,

 • osób pracujących w szczególnych warunkach, np.: na wysokości, w zbiornikach, wykopach, na wolnej przestrzeni (zima, lato),

 • osób pracujących przy monitorach ekranowych.

Do realizacji programu potrzebny będzie dostęp do wielu materiałów, których źródłem mogą być:

 • wydawnictwa Państwowej Inspekcji Pracy,

 • wydawnictwa Centralnego Instytutu Ochrony Pracy,

 • targi i wystawy o tematyce bhp,

 • ogólnokrajowe kampanie informacyjno-promocyjne,

 • ośrodki doradztwa i doskonalenia kadr,

 • wydawnictwa Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Zdrowia w Pracy,

 • wydawnictwa Międzynarodowego Centrum Informacji o Bezpieczeństwie i Higienie Pracy CIS/ILO,

 • czasopisma, książki, poradniki, portale

 • publikacje PIP, PIS, PSP, UDT,

 • krajowe i międzynarodowe konferencje naukowe,

 • seminaria, warsztaty o tematyce ochrony zdrowia i zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.

Lesław Zieliński

były główny inżynier zarządzania

bezpieczeństwem pracy, rejestrowany

audytor pomocniczy SZBP wg ISRS

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 41192 )
Array ( [docId] => 41192 )