Przeprowadzenie szkolenia bhp z opóźnieniem może zostać ukarane

Kategoria: Szkolenie BHP
Data: 24-10-2013 r.

Może zdarzyć się sytuacja, że szkolenie bhp, np. instruktaż ogólny bhp może zostać przeprowadzone po wymaganym przez prawo terminie. Przykładowo, w dniu zatrudnienia został przeprowadzony instruktaż stanowiskowy bhp, a instruktaż ogólny bhp dopiero po miesiącu. W takiej sytuacji za nieprzeprowadzenie szkolenia bhp w przewidzianym terminie może zostać nałożona kara grzywny na pracodawcę.

Nieprzeprowadzenie instruktażu ogólnego bhp w terminie określonym przez przepisy prawa stanowi naruszenie przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy.

Zgodnie z postanowieniami Kodeksu pracy, osoby odpowiedzialne za stan bezpieczeństwa i higieny pracy lub kierujące pracownikami albo innymi osobami fizycznymi, które nie przestrzegają przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy podlegają karze grzywny od 1000 zł do 30.000 zł. Przepisy dotyczące zasad bhp zawarte są głównie w dziale dziesiątym Kodeksu pracy, a także aktach wykonawczych do niego.

Co do zasady, instruktaż stanowiskowy bhp powinien być przeprowadzany przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania pracy. Również instruktaż ogólny bhp powinien nastąpić przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Zatem dla kwestii odpowiedzialności za naruszenie przepisów bhp nie ma znaczenia upływ czasu pomiędzy instruktażem stanowiskowym bhp a instruktażem ogólnym bhp, ale fakt dopuszczenia do wykonywania pracy bez odbycia tych szkoleń.

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24370 )
Array ( [docId] => 24370 )