Ramowe programy szkolenia BHP

Kategoria: Szkolenie BHP
Data: 15-01-2013 r.

Ramowe programy szkolenia w dziedzinie bhp znajdują się w załączniku nr 1 Ramowe programy szkolenia do rozporządzenia szkoleniowego. Jest ich w sumie 8, w tym 2 ramowe programy szkolenia wstępnego, 5 ramowych programów szkolenia okresowego i 1 ramowy program szkolenia pracodawców wykonujących zadania służby bhp.

Ramowe programy szkolenia BHP:

 1. Ramowy program instruktażu ogólnego – minimum 3 godz. zajęć.
 2. Ramowy program instruktażu stanowiskowego – minimum 8 godz. zajęć (dla pracowników administracyjno-biurowych narażonych na działanie czynników uciążliwych – minimum 2 godz. zajęć).
 3. Ramowy program szkolenia pracodawców wykonujących zadania służby bhp – minimum 64 godz. zajęć, w tym 6 godz. ćwiczeń.
 4. Ramowy program szkolenia okresowego pracodawców i innych osób kierujących pracownikami – minimum 16 godz. zajęć.
 5. Ramowy program szkolenia okresowego pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych – minimum 8 godz. zajęć.
 6. Ramowy programy szkolenia okresowego pracowników inżynieryjno-technicznych – minimum 16 godz. zajęć.
 7. Ramowy program szkolenia okresowego pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy oraz osób wykonujących zadania tej służby – minimum 32 godz. zajęć, w tym 4 godz. ćwiczeń.
 8. Ramowy program szkolenia okresowego pracowników administracyjno-biurowych i innych, o których mowa w § 14 ust. 2 pkt 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki i Pracy z 27 lipca 2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 180, poz. 1860 z późn. zm.) – minimum 8 godz. zajęć.

Czas trwania poszczególnych rodzajów szkolenia bhp podany jest w godzinach lekcyjnych, czyli po 45 min.

Opracowanie szczegółowych programów szkolenia bhp lub przeprowadzenie uzgodnień z jednostką szkoleniową w tym zakresie pracodawca z reguły powierza służbie bhp. Należy opracowywać je na bazie ramowych programów szkolenia bhp.

 

Ramowe programy szkolenia bhp zawierają jedynie główne tematy takiego szkolenia. Natomiast szczegółowe programy szkolenia bhp powinny uwzględniać tematykę dotyczącą bezpieczeństwa i higieny pracy, która odpowiada rodzajom pracy lub działalności wykonywanej przez uczestników danego szkolenia, a także zagrożeniom mogącym wystąpić przy tych pracach w ich macierzystych zakładach pracy.

Rozwinięcie tematów ramowych programów szkolenia bhp oznacza m.in. przytoczenie wszystkich przepisów dotyczących zagadnień związanych z danym tematem.

W zakresie pierwszego tematu ramowego programu szkolenia okresowego bhp pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, zatytułowanego Regulacje prawne z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy, z uwzględnieniem przepisów związanych z wykonywaną pracą, należy wymienić wszystkie przepisy, z których wynikają obowiązki w zakresie bhp oraz odpowiedzialność za naruszenie przepisów i zasad bhp, dotyczące określonej grupy szkoleniowej, dla której opracowywany jest szczegółowy program szkolenia.

W takim przypadku mogą to być regulacje dotyczące między innymi:

 • obowiązków osoby szkolonej, czyli pracodawcy, osoby kierującej pracownikami i pracownika,
 • informowania pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną przez nich pracą i zasadach ochrony przed zagrożeniami,
 • przeprowadzania na koszt pracodawcy badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia w środowisku pracy,
 • zapewniania na koszt pracodawcy wstępnych, okresowych badań lekarskich i innych,
 • stwierdzenia objawów wskazujących na powstanie choroby zawodowej,
 • zapewniania pracownikom zatrudnionym w warunkach szczególnie uciążliwych nieodpłatnie odpowiednich posiłków i napojów,
 • podejmowania działań eliminujących lub ograniczających zagrożenie wypadkowe oraz ustalania okoliczności i przyczyn wypadków, a także podejmowania środków zapobiegawczych.

Podstawa prawna:

 • art. 207 § 2 , art. 211,art. 212, art. 226 pkt 2, art. 227 § 1 pkt 2 kp,
 • rozporządzenie Rady Ministrów z 1 lipca 2009 r. w sprawie ustalania okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy – Dz.U. nr 105, poz. 870,
 • rozporządzenie Rady Ministrów z 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych posiłków i napojów – Dz.U. nr 60, poz. 279,
 • rozporządzenie Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z 30 maja 1996 r. w sprawie przeprowadzania badań lekarskich pracowników, zakresu profilaktycznej opieki zdrowotnej nad pracownikami oraz orzeczeń lekarskich wydawanych do celów przewidzianych w Kodeksie pracy – Dz.U. nr 69, poz. 332 ze zm.

Autor: Józef M. Boguszewski, specjalista ds. bezpieczeństwa procesów przemysłowych, ekspert w zakresie oceny ryzyka zawodowego i systemów zarządzania bezpieczeństwem
Opracowanie redakcyjne: Agnieszka Świeboda

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24313 )
Array ( [docId] => 24313 )