Szkolenie okresowe bhp pracodawcy wymaga specjalnego programu

Kategoria: Szkolenie BHP
Data: 24-10-2013 r.

Dla każdego rodzaju szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy wyznaczone są określone cele, sam przebieg szkolenia różni się jednak w zależności od kategorii szkolonych osób. Szkolenie okresowe bhp pracodawcy musi poruszać dodatkowe zagadnienia.

Szkolenia bhp powinny zapewnić uczestnikom zaznajomienie się z czynnikami środowiska pracy mogącymi powodować zagrożenia bezpieczeństwa i zdrowia pracownika podczas pracy oraz odpowiednimi środkami i działaniami zapobiegawczymi. Każdy szkolony pracownik musi również poznać przepisy i zasady bhp w stopniu niezbędnym do wykonywania pracy na określonym stanowisku w zakładzie pracy oraz związanych z tym stanowiskiem obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bhp.

 

Należy jednak pamiętać, że szczegółowy zakres celów szkoleń bhp i sposoby ich realizacji uzależnione są od rodzaju szkolenia oraz kategorii pracowników i osób, które zostaną objęte szkoleniem. Konkretnych kształtów nabierają one dopiero w programach ramowych szkoleń i opracowanych na ich podstawie programach szczegółowych.

Każda grupa pracownicza, w tym pracodawcy, osoby kierujące pracownikami, instruktorzy, pracownicy na stanowiskach robotniczych, uczniowie i studenci, jak również bezrobotni na stażu wymagają odrębnego podejścia w zakresie zasobu oraz sposobu przekazywanej wiedzy i treningu nabywanych umiejętności.

Szkolenie okresowe bhp pracodawcy i osób kierujących pracownikami (np. mistrzów, brygadzistów, kierowników działów oraz wydziałów, kierowników zmianowych) musi dodatkowo obejmować zagadnienia z zakresu:
  • poznania przepisów i zasad bhp w stopniu niezbędnym do wykonywania pracy na określonym stanowisku oraz związanych z tym stanowiskiem obowiązków i odpowiedzialności w dziedzinie bhp,
  • organizowania pracy i stanowisk pracy zgodnie z przepisami oraz zasadami bhp,
  • egzekwowania przestrzegania przez pracowników zasad i przepisów bhp,
  • inicjowania i planowania działań zmierzających do poprawy warunków bhp w firmie,
  • analizy i oceny zagrożeń występujących w środowisku pracy oraz oceny ryzyka zawodowego
  • związanego z tymi zagrożeniami,
  • szkolenia pracowników z przepisów i zasad bhp oraz kształtowania właściwych zachowań w tym zakresie.


Józef M. Boguszewski
, specjalista ds. bezpieczeństwa procesów przemysłowych, ekspert z zakresu oceny ryzyka zawodowego i systemów zarządzania bezpieczeństwem


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24372 )
Array ( [docId] => 24372 )