Instrukcje bhp mogą być udostępniane pracownikom poprzez e-mail

Kategoria: Warunki pracy
Data: 09-09-2013 r.

Treść instrukcji bhp zależy od służby bezpieczeństwa i higieny pracy, nadzoru (kierowników, brygadzistów, majstrów) oraz samych pracowników obsługujących maszyny i urządzenia techniczne, czyli osób tworzących zasady bhp.

Udostępnianie pracownikom instrukcji bhp oznacza, że najpierw instrukcję taką należy opracować i stosownie do okoliczności wdrożyć, czyli zapoznać pracownika obsługującego dane urządzenie z jej treścią oraz ewentualnie wywiesić ją w widocznym miejscu przy tym urządzeniu, choć nie ma takiego obowiązku.

W niektórych zakładach pracy, szczególnie pracy biurowej (np. bankach), w których wszyscy pracownicy posługują się pocztą elektroniczną, instrukcje bhp są przesyłane do pracowników wyłącznie tą drogą, bez możliwości ich wywieszenia (np. na tablicy informacyjnej).
W takich przypadkach brak danej instrukcji bhp przy urządzeniu wcale nie oznacza, że jej treść nie została przekazana do wiadomości pracowników.
Instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy (zbiory takich instrukcji w danej firmie) warto jest przechowywać w punktach informacyjnych w zakładzie pracy lub na stanowiskach pracy wyznaczonych dla osób kierujących pracownikami (np. u kierownika działu). Zapewni to możliwie jak najszerszy do nich dostęp wszystkim pracownikom firmy.

W przypadku gdy instrukcja bhp reguluje najistotniejsze z punktu widzenia bezpieczeństwa i higieny pracy zagadnienia (procedury, czynności) oraz sytuacje, kiedy przy ich wykonywaniu mają miejsce zdarzenia urazowe (wypadki), zapoznanie z przepisami i zasadami bhp w niej zawartymi pracownik ma obowiązek potwierdzić własnoręcznym podpisem.

Złożenie podpisu wymusza na pracowniku ponoszenie odpowiedzialności i zachowanie większej ostrożności, tym bardziej że taka wielostronicowa instrukcja zazwyczaj nie będzie wywieszona na stanowisku pracy.

Pracodawca nie ma obowiązku podpisywania instrukcji bhp, jednak od strony praktycznej warto, aby to zrobił. Podpisana instrukcja stanowi dokument na równi z innymi zarządzeniami wewnętrznymi zakładu pracy, przyjętymi do obowiązkowego przestrzegania.
Najlepiej, aby instrukcję bhp podpisał sam pracodawca, jednak jeżeli zrobi to upoważniona przez niego osoba kierująca pracownikami – nie będzie to błędem. Treść instrukcji bhp powinna wówczas dotyczyć stanowiska znajdującego się wyłącznie w obrębie działu podlegającego temu kierownikowi.
Podpis pod instrukcją bezpieczeństwa i higieny pracy oznacza, że jest ona:
  • zakończona i sprawdzona (uzgodniona),
  • przyjęta przez kierownictwo,
  • gotowa do wdrożenia w życie.

Podpis pracodawcy lub osoby przez niego do tego upoważnionej wiąże daną instrukcję bhp z konkretnym zakładem pracy. Złożony podpis zobowiązuje także do przekazania treści instrukcji bhp podległym pracownikom i ponoszenia odpowiedzialności za przestrzeganie jej postanowień.


Agnieszka Świeboda


Zobacz także:

Zaloguj się, aby dodać komentarz

Nie masz konta? Zarejestruj się »

Zobacz także

Poznaj skuteczne sposoby zmniejszania ryzyka wypadków przy pracach na wysokości

pobierz

Odpowiedzialność za uchybienia w zakresie szkoleń bhp

pobierz

5 praktycznych przykładów omawiania bezpieczeństwa pożarowego w ramach szkoleń bhp ułatwi Ci przygotowanie szkolenia

pobierz

Ryzyko zawodowe a ergonomia stanowisk pracy

pobierz

Polecane artykuły

Array ( [docId] => 24408 )
Array ( [docId] => 24408 )